บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - armored car

armored car
1. รถเกราะ
คำศัพท์แนะนำ
female sex, น้องใหม่, slap-bang, Yalu, heatstroke, Very truly yours, house-maid, เหลื่อม, shelly, Lt. Gov., ตะไบ, freedom, philosophize, ไข่หวาน, torrent, theatrically, Mesopotamian, ult., modulus, Paul, sun-kissed, alarum, nuance, ปราชญ์, โปรยปราย, แต่งแผล, richness, syllabi, Othello, horizon, ถลึงตา, นักร้อง, hinny, rice bean, นังสือเล่มไหน, regrettabe, Ceylon, the watches of the night, terseness, to the letter, outdid, beat out of, unnoticeably, sharp, แม่กุญแจ, baleful, เพชฌฆาต, hockey stick, dispiritedly,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์