บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - armored car

armored car
1. รถเกราะ
คำศัพท์แนะนำ
testamentary, hypotension, dowdy, ชายฝั่ง, impulse, identity, pinecone, ขายฝาก, E.M.F., crumb, คณะวิทยาศาสตร์, เด็ด ๆ, haven't, superscription, ฝีมือ, เขาไม่ดีเกินไปและไม่เลวเกินไป, economization, หมดมลทิน, บานเย็น, select committee, ละลด, commercialize, ดอนเจดีย์, attention, separation, เถียง, aggressively, joy ride, by that time, ระเบิดไฮโดรเย็น, make a habit of, ungulae, ลายมือชื่อ; fingerprint, Orthodox Church, Arc de Triomphe, skew bridge, period costume, ลินิน, schiatic artery, matter of course, อ่อนความ, limpness, matinee idol, ปุย, ้วน, event, manager of operations, frown, inlet bay,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์