บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - armored car

armored car
1. รถเกราะ
คำศัพท์แนะนำ
หยวบ, เจรจา, พื้นความรู้, phrenological, เยื้อง, wardress, abstruse, ผิดจัวหวะ, prime minister, ริ่ม, เยาะเย้ย , บริขาร, เรียนถาม, กะล่อมกะแล่ม, popeyed, forsake, ครั่นตัว, ฉุกใจ, bounteous, classmate, -hearted, obstruction, อริราชศัตรู, คลังออมสิน, commute, มะไฟ, bland, helical gear, turn loose, asp, เช็ด, มาตราวัดชั่งตวง, โผล่, มั่น, walking dictionary, safety lamp, ถักรังดุม, insincerely, dutiful, piety, sweet one, Timbuktu, superannuation, League Football, in numerable, บังแทรก, nothing of the kind, consular jurisdiction, เสมา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์