บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - armored car

armored car
1. รถเกราะ
คำศัพท์แนะนำ
impulsive, snowdrop, grandmotherly legislation, แซบ, ทองสัมฤทธิ์, mixer, thereat, เมาลี, in place of, เสียวไส้, dishonest, ชวนกัน, predominantly, ต้มหมู, stanza, โหลงเหลง, well and good, pick up with, พลับ, costumier, tardiness, blear, ละออง, informal, crimson, protract, ระเตง, Lords of the Admiralty, ประโยชน์ส่วนรวม, intermediate, Owenism, round the clock, chipmunk, เหล็กกล้า, pro tempore, retrenchment, เส้นรอบวง, infighting, rubberneck, น่อง, ราง, pastelist, paste diamond, อนงค์, ระกำ, hoax, by-law, pryingly, ่ายขา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์