บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - armored car

armored car
1. รถเกราะ
คำศัพท์แนะนำ
paraphrase, ปลกตา, ราศีมีน, out-of-bound, smokeless, amok, โพนทะนา, ถ้วยตะไล, outcome, เที่ยงแท้, ตั๋วไปกลับ, Carboniferous, บ่นพึมพำ, representative arts, ค่าเลี้ยงดู, ฉมวก, เมือง, surcease, prodigy, emetic, เร่ง, ฝีจักร, ื้นเมือง, รงพระกรุณา, ไม่เคยเจอสบู่, death duty, cheek, โคก, adv equality, embarrass, Venice, โอนเอียง, พิพากษา, Fleming, right hand, tarbrush, ภาคเสธ, รำแพน, หมากดิบสด, chequerwork, ร้อยละห้า, flag-list, stubborn, นายทหารเรือ, phenomenal, vaulted, furniture, cypress, formulae,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์