บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - archery

archery (อา-เชอะริ) n.
1. วิชาการยิงธนู, จาปเวท
คำศัพท์แนะนำ
suzerinty, suicide, ประจิ้มประเจ๋อ, praetor, rousing, รสสุคนธ์, magnesium, วิกฤตการณ์, postdate, underhung, eaves, instructiveness, ติด, discolour, supernaturalness, plain sailing, wagonlit, conservatoire, ราษฎร์, เทิดทูน , roe, ดำ, ซ่อมซ่อ, แน่งน้อย, Thibet, บทลงโทษ, gallows-ripe, put back, ตะกร้อ, pentaprism, amatory, alcoholic, พลุ, sunken, ตะพาย, เบ้าตา, rhubarb, หนุนหลัง, wardress, เค้นคอ, เสือกสน-กระเสือกกระสน, thyme, ง่งอน, de facto, muddle through, เขตแดน, timely, โปรด, West Indies,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์