บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - appellative

appellative (แอ็พเพล-ละทิฝ) n. adj.
1. (ชื่อ) ของประเภท ชั้นหรือชนิด
คำศัพท์แนะนำ
blight, kerchief, Romanian, argument, unyielding, in the shape of, บาด, sweep the table, wintertime, bloated, subversive, เขาเขิน, กระตุกสายใย, family feud, Royal Government, ละครยก, pliable, suite, belting, กล้เคียง, miser, enlightened, limpet, trade school, เร่งร้อน, ปรินิพพาน, classic race, adventurer, stern fore-most, telegraphic address, void, citizen band, uncomplaining, anapest, affectionate, Anglo-Thai trade, baste, bring into effect, pebbly, dung fly, Stalinist, case, พิธี, governmental, estheticism, สุพรรณ, psychiatrist, thumb index, disobedient,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์