บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - appellative

appellative (แอ็พเพล-ละทิฝ) n. adj.
1. (ชื่อ) ของประเภท ชั้นหรือชนิด
คำศัพท์แนะนำ
altar of money, Mmes., คิดหน้าคิดหลัง, crochet ball, โรงกษาปณ์, affection, Eurasian, end-all, cut in, otorrhoea, Don Muang, jibboom, ไส้ตันอักเสบ, lawful, choose, Bayard, briny, totalize, wean, expiate, ระรวย, ปั้นลม, ศิษย์, ยืนคอแข็ง, เยือกเย็น , speechless, สิ้น, joie de vivre, ลิ้นไก่, literary, redoubtable, แดก, wad, cabin passenger, iodine, seed leaf, gnarled, โอบ, essay, philanthropically, แข้ง, plasma, สลาก, ขนมปัง, sure, นคลั่งการเมือง, reversible, Worcester, นารายณ์แผลงศร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์