บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - appellative

appellative (แอ็พเพล-ละทิฝ) n. adj.
1. (ชื่อ) ของประเภท ชั้นหรือชนิด
คำศัพท์แนะนำ
archives, courser, จ็บ, embarrassment, ตอน, ลาว, เนื้อคู่, unfavorable, ทูตสันถวไมตรี, ขบขัน, mayn't, offshore, interchange, เบี้ยบำนาญ, crack, brothers-in-arms, pitiless, tentative, virtuously, เต้าฮวย, สวนงู, ป.ต.อ., เฉย, สงบสุข, Aberdeen, ม่, budgetary, least, ยางตัน, ปกครอง, humanness, วิญญาณ, bey, theory of evolution, ริดสีดวงตา, tingle, compound fracture, ชามแก้ว, ่วงทีวาจา, Britannia, penologist, poetess, ิ้นท่า, Debrett, ้อย, herald, wo, Whitsuntide, Tonkinese,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์