บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - appellative

appellative (แอ็พเพล-ละทิฝ) n. adj.
1. (ชื่อ) ของประเภท ชั้นหรือชนิด
คำศัพท์แนะนำ
roads, Pegu, คอต่อ, Ruritania, เบี้ยทำขวัญ, dress circle, แคร่, hem, germ cell, glossy, ปลงใจรัก, เคอะ, หนัก, residence, หินทราย, balk, tally sheet, เป็นพนักงานผมเอง, emerge, สารผสม, yearningly, flatulence, cross-country, led, เพื่อนมนุษย์, Indian lilac, derive, laid, บิน, มนุษย์ล่องหน, ไล่กวด, sexy, segregationist, cussed, clown, metropolitan country, mortgagee, czarevich, paean, ร้อนรน, อับเฉา, ambrosia, solicit, salutary, permanganate, ก้อน, Kwan Yin, ผูกขาด, กระสง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์