บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - appellative

appellative (แอ็พเพล-ละทิฝ) n. adj.
1. (ชื่อ) ของประเภท ชั้นหรือชนิด
คำศัพท์แนะนำ
้นมือ, unduly, อามิส, name, dizziness, term, checked, อยู่ดี ๆ, suppliantly, soulful, ฉโพย, node, ชุบทอง, นิติศาสตร์, วอกแวก, turn the corner, ตัวเมีย, พร่ามัว, รำดาบ, under my nose, ได้กัน, chartered accountant, episcopate, baptism, Moorish, default, เวียดนาม, stalwart, หู่, ยอะแยะ , suffrage, radii, forecastle hands, ขะมอมขะแมม, seedbed, alumni, knee joint, managership, wizened, in preference to, ิ่งวัว, as gay as a lark, พิเคราะห์, Captains Courageous, รังกา, baboo English, definitively, tweeny, at loggerheads,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์