บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - appellative

appellative (แอ็พเพล-ละทิฝ) n. adj.
1. (ชื่อ) ของประเภท ชั้นหรือชนิด
คำศัพท์แนะนำ
corned beef, ปลงสาร, เกลื่อน, Virginian, shellback, the Scotch, truant, Mmes., master of the King's Household, traducement, กรุ่น, boyhook, กรรณิการ์, Abyssinia, ตบแต่ง, ออกแบบ, erstwhile, มหา พระชนม , สัสดี, -or, ส่งท้าย, เดี่ยว, coolant, covetously, on the offensive, hush-hush, เรียน, brick-tea, flange, กลอกตา, down-in-the-mouth, ไนโตรเจน, cohesively, tatterdemalion, retiring pension, Houyhnhnm, hamstrung, emboss, lead off, anomaly, ่อนปรน, downstream, เลื่อย, สมปรารถนา, ministry, setoff, lyric stage, oppose, surfboard,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์