บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - appellative

appellative (แอ็พเพล-ละทิฝ) n. adj.
1. (ชื่อ) ของประเภท ชั้นหรือชนิด
คำศัพท์แนะนำ
on a large scale, subtropical, loudspeaker, fume, ลังกา, teethe, wind-chest, usurp, odoriferously, harpoon, การโฆษณา, เหตุฉุกเฉิน, โย่ง, emergency man, วุบ, cold-shoulder, อาวุธ, fair, disposable, photograph, กุมภัณฑ์, หย่อม, joyfulness, girth, Caesarean operation, Carl, jump his claim, hydrangea, กระเพาะหมู, deep-rooted, overgrew, ท้องกาง, ถียงไม่ขึ้น, กะปิ, นมผง, moderations, หินลับมีด, feebleness, เวียง, พระภิกขุ, jurisdiction, Chink, seamanship, guardianship, semielliptic, สูง, forbear, impersonation, oddments,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์