บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - appellative

appellative (แอ็พเพล-ละทิฝ) n. adj.
1. (ชื่อ) ของประเภท ชั้นหรือชนิด
คำศัพท์แนะนำ
Edison, proforma, เครา, ข้าต้นเรือน, กะปริบกะปรอย, come what may, make, serious, บ้านหลังนี้, ับต้อง, ายคารู, esophagus, breakers, ลูกไม้, คุรุ, uproariousness, man of real fiber, disaffirm, leap, ใช้, safeguard, ducking stool, supervision, ับสน, ดังต่อไปนี้, anticyclone, อารักขา, ทาสวิชา, แหย่, intellectually, Spanish-American, formidably, ทิศตะวันออกเฉียงใต้, ทีท่า, vapor lock, Gagarin, Yuri, painter, musketeer, blandish, โฮกอือ, infringe, เสียงปึงปัง, down to earth, เล็ก, นครพนม, ใส, marriage settlement, vacuity, staysail,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์