บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - appellative

appellative (แอ็พเพล-ละทิฝ) n. adj.
1. (ชื่อ) ของประเภท ชั้นหรือชนิด
คำศัพท์แนะนำ
ทองอังกฤษ, departure, narrowness, bitterly, ผิวหวัง, ราบคาบ, สรวมชีพ, sextant, diabolical, wishful, limpidness, tawdrily, visual angle, ปรวนแปร, กรมวัง, steering column, ับใช้, effacement, metallurgical, bootblack, ศึกษาธิการ, perverse, วิจารณ์, จรุงใจ, cockle, อาคม, scrabble, typist, คนงาน, ชาว, โสเภณี, UNESCO, earthling, modernist, magnetic field, อิสตรี, disquiet, Oceania, kinetic, twit, ถอด, self-conscious, ถ้าจ้างเขา เขาก็คงจะทำ, hereditament, distrustful, แข่ง, สลิดหิน, จอหนัง, base-line,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์