บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - appease

appease (แอ็พพีส-) vt.
1. ระงับโทสะ, ปลอบ, เอาใจ
คำศัพท์แนะนำ
interrogatory, death ray, ต่อม, U.S.S., urbanity, เสียม, เพลีย, globefish, บทละคร, safety, anathematic, medicine, common law, spanker, crooked, transgression, แจง, แม้กระนั้น, courageously, tails, ประนีประนอม, piazza, market, ทรหดอดทน , ขวิด, ลมตะกัง, cause, wallpaper, ลางที, textile industry, overdriven, disallow, สกล, the Lake District, หยุด, epithet, ยนตร์, ร้องไห้ร้องห่ม, planetoid, cosmo-, night-time, ร่วมมือ, drink, ice-cream cone, ลือชา, ับเค้า, แซม, สามัคคีคือกำลังอย่ากังขา, ระณีตบรรจง ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์