บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - anybody

anybody (เอน-อิบอดิ) pro.
1. ใครๆคนมีหน้ามีตา
คำศัพท์แนะนำ
buldozer, rejuvenate, pavement artist, ผู้รับอนุญาต, ดอกกระทือ, สีสา, บิ, ทบทวี, respectably, ตัวเอก, ใจหดใจหู่, creaky, แกร็น, ผ้าพับไว้, สนับสนุน, เฉ, unemployment, กระพังโหม, สุมทุมพุ่มไม้, รุ่มร่าม, goose, ใจน้อย, หฤหรรษ์, meteor, อุมงค์, already, miserliness, cock-a-hoop, bequest, ประสิทธิภาพ, prophylaxis, ทั้งกินทั้งทาทั้งพาไปบ้าน, smell of the lamp, เฮ้อ, หยุมหยิม, cue, เกลี้ยงŽ, Mother Shipton, ไมตรีภาพ, reflectively, unheard of, finesse, มะลายา, rate, พระคเณศ, thermocouple, carefully, steadfastly, Shakle bar,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์