บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - antiquity

antiquity (แอ็นทีค-วิทิ) n.
1. โบราณ, เก่าแก่, พ้นสมัย, สถานที่โบราณ
คำศัพท์แนะนำ
dab, ledger, regular verbs, Ajax, หตุสุดวิสัย, ยังไง, locksmith, ดูรึ, ถลึงตา, แข็งใจ, กราดเกรี้ยว, lotus-eater, blackness, pagoda tree, preignition, canonical, stimulating, ยา, ถึงเวลาอันควรแล้ว, sozzled, ชื่นอกชื่นใจ, depraved, หมุนเงิน, imprecation, archness, ราง ๆ, เรียงราย, เตารีดไฟฟ้า, ย้ำเหยอ, neophobia, improbable, ยั้วเยี้ย, powder, chain pump, เหนอะ, flier, torture, ปอน, personal management, บังคับขับไส, ชี้แจง, summit, sandwich boards, อาญาวัด, Caesarean operation, lower deck, windblow n, ้อยละ, Children of Israel,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์