บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - antiquity

antiquity (แอ็นทีค-วิทิ) n.
1. โบราณ, เก่าแก่, พ้นสมัย, สถานที่โบราณ
คำศัพท์แนะนำ
ตกเนื้อตกใจ, แสบ, soakpickle, suppository, compute, polar, snobbishness, ศักดา, past praying for, เปล่าเปลี่ยว, เมียเก็บ, ตากแดด, ตีหน้าตาย, สถาพร, peashooter, spiritlessness, unamenable, อ้ายมี, electronic flash, orientalist, สืบค้น, non sequitur, หลีกรถราง, tung oil, gambir, separable, ดูแล, แผน, ร่ำไห้, geodetic, กระบะ, table tennis, แร่, laudanum, สนอข่าว, spidery, shorthanded, parathion, winning card, step-down transformer, tommy gun, fly-by-night, hornstone, มิชอบ, complainant, the Grand Mogul, พระเกตุ, Americanese, Orleanist,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์