บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - antiquity

antiquity (แอ็นทีค-วิทิ) n.
1. โบราณ, เก่าแก่, พ้นสมัย, สถานที่โบราณ
คำศัพท์แนะนำ
ตอด, ไส, oil his hand (palm), His Lordship, irreproachable, defiance, darkly, อ้วน, malted milk, mockery, severely, acetylene lamp, the Allies, Timbuktoo, oakum, ปรามาส, grey-headed, nonsense, van, รองเท้า, hideousness, เสียสัตย์, ต่อเนื่อง, การจร, no-trumper, rheumatoid arthritis, lay eyes on, sarcophagi, privates, appoint, poach, supplicate, limp, authoritatively, ไม่ไว้หน้าใคร, จับสลาก, prelacy, entomologist, สำเนาถูกต้อง, flank guard, potted meat, the divine rights of kings, mouth, เรือลาดตระเวน, Monroe, James, canine tooth, listen in, สุเมรุ, ยืดยาว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์