บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - antiquity

antiquity (แอ็นทีค-วิทิ) n.
1. โบราณ, เก่าแก่, พ้นสมัย, สถานที่โบราณ
คำศัพท์แนะนำ
ฉื่อย, Nisei, ด่งดัง, navel, boyhook, ร่วมพรรค, Shakespeariana, justness, มักมากในกาม, erroneous, unthinking, blood, สรรเสริญ, frappe, palm wax, หย่า, evoke, pay envelope, mass communication, ครอก, องจำ, assiduously, หมิ่นอำนาจศาล, aureomycin, ะลาย, ชุ่ม, ฉาบ, litany, guile, austerity, speak by the card, romancer, อย่าเพิ่งไปเลย, panzer, long-haired, เผ่า, gnome, Job's comforter, Shansi, unseen, Chinchilla, มวล, trusful, เยาความ, give evidence, in the near future, ประมวญ, fertilization, ยุคลบาท,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์