บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - antiquity

antiquity (แอ็นทีค-วิทิ) n.
1. โบราณ, เก่าแก่, พ้นสมัย, สถานที่โบราณ
คำศัพท์แนะนำ
gantlet, turn the corner, tablespoon, electronic, revolution, ซอกผา, เยียวยา, cut loose, frostily, ซื่อ, personation, colliery, ตูข้า, The Taming of the Shrew, ทอยกอง, ล่าง, ข้อ, สิ้นเชิง, circumvent, counterfeit, bric-a-brac, regular, damage, กุมภัณฑ์, หมิ่นประมาท, ฝนตกไม่ทั่วฟ้า, สหัวไป, gorgeous, ดินระเบิด, thorny, ติดพัน, ขุมทรัพย์, bite the dust, Freud, inscription, bad job, pox, อีกหนหนึ่ง, footwork, good one, hirsute, hornless, รายฟัน, อาณาบริเวณ, รถพยาบาล, lady of the night, vacuum meter, stipulate, pander,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์