บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - antiquity

antiquity (แอ็นทีค-วิทิ) n.
1. โบราณ, เก่าแก่, พ้นสมัย, สถานที่โบราณ
คำศัพท์แนะนำ
ชายชู้, base-ball, surveying, squirm, irretrievable, videlicet, mob, commute, overwhelming, คู่รัก, ลูกแหง่, where'er, buyer's option, flaxen, bead tree, ระเริง, lousy, ทจร, papilla, Yeats, William Butler, mother of pearl, red rag, พิสูจน์, ขมึง, pronghorn, delusory, เอาหน้า, extensiveness, silver standard, flashily, undue enrichment, say amen, Malaysian, nap, laugh in his sleeve, foxtail, ภูษา, harder, สู้รบตบมือ, floating house, misanthropical, Disraeli, ลึงค์, war paint, integrity, มัง, quits, ark, บวร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์