บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - antiquity

antiquity (แอ็นทีค-วิทิ) n.
1. โบราณ, เก่าแก่, พ้นสมัย, สถานที่โบราณ
คำศัพท์แนะนำ
หวยเบอร์, เลิศ, circumlocutional, argus-eyed, profoundness, the eternal feminine, palette knife, hemophilia, tailor-made, among, เครื่องถม, rascal, แก้วตา, Yugoslav, ประสิทธ์ประสาท, jauntily, time immemorial, slovenly, from the bottom of his heart, well-knit, residence, running lights, face cards, แอ่นลม, You shall go, Vesuvian, ฉ่า, frame, King's scholar, พิษ, buckwagon, hard upon, ไก่ป่า, waggle, โคน, identification card, acting, soda niter, impotent, as thin as a lath, tearfully, blowing pipe, the seven sleepers, cutting, button-hole, Consolidated Funds, overdue, col., costume,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์