บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - antiquity

antiquity (แอ็นทีค-วิทิ) n.
1. โบราณ, เก่าแก่, พ้นสมัย, สถานที่โบราณ
คำศัพท์แนะนำ
queerness, glycerol, แม่เหล็ก, Quakeress, civil servant, Verdun, assertively, sleeve, galena, in the course of, stop sign, lamp holder, เป็นที่นิยมของประชาชน, holster, ่วนภูมิภาค, leathern, cumulatively, chiefly, wangle, ภาวะทรัสตรี, herself, ัวพิมพ์, bristle, สังหาร, ขอรับกระผม, ่องเสพ, permanency, เอสกิโม, crux, มอญ, pedagogical, Jehovah's witnesses, limb, space writer, , Russian boots, นายงาน, booklet, suspended animation, jigsaw puzzle, howl, เย้า, dashboard, chop yarns, วางวาย, perceive, possessive pronoun, hocus-pocus, อย่าง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์