บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - antidiluvian

antidiluvian (แอนทิดิลยู-เฝียน) n. adj.
1. ในสมัยก่อนที่มีน้ำท่วมโลกตามคติของคริสต์ศาสนา, คนครึ, คนแก่, คนที่อย่ในสมัยก่อนน้ำท่วมโลก, เก่าแก่
คำศัพท์แนะนำ
time-and-motion study, ภาษิต, งานวัด, บี้, ประดุจดัง, market place, bigoted, temporalty, sea-, ลัพธ์, ส่งเสียง, distinguish, offending, know by sight, immanent, jam-session, waterfront, กรณี, แประ, commemorative, ตุ๊ย, manual transmission, gypsum, manufactory, knead, athlete, connecting rod, synchrotron, absently, ample, wiliness, ่วน, foreman, มั่วสุม, เล่นตา, sensitive, อายุ, รัชดาภิเษก, millepede, femininity, หนังสือชี้ชวน, give evidence, dismissal, annunciator, ต้องหา, I., big-bellied, bill hoarding, จู่โจม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์