บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - angularity

angularity n.
1. มุม, เป็นเหลี่ยมและมุม, (รูปร่าง) เกร็ง, ดู angle มุม
2. ตกปลา, ล้วง, ล่อ (เอาความลับ, คำยกยอ)
คำศัพท์แนะนำ
carried, การต่างประเทศ, tribalism, amiableness, desecrator, hobo, hopping mad, agate, shoulder knot, impressiveness, implacable, ยั้ง, reprieve, intelligent, terminable, packtrain, low tide, empty, คึก, ละ, catalyses, ไส้ติ่ง, ศรี-, invertebrate, tactical, าง, K.C.B., ต่ถาม, asperity of temper, เสม็ด, cognizant, ั่วสุม, แซ่ซ้องสรรเสริญ, กระมิดกระเมี้ยน, กับแกล้ม, bleakly, ล้างฟิลม์, the good town of, prestige, pluck, กล่าวโดยสรุป, legibility, commemorative, gravely, คอมมิวนิสต์, consult, compel, bleed him white, ย่าม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์