บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - angularity

angularity n.
1. มุม, เป็นเหลี่ยมและมุม, (รูปร่าง) เกร็ง, ดู angle มุม
2. ตกปลา, ล้วง, ล่อ (เอาความลับ, คำยกยอ)
คำศัพท์แนะนำ
กุมภัณฑ์, Xn., nudist, mannerism, Tennyson, โก่ง, appeal to the country, repudiation, khaki, annals, lover, ชักชวน, touch, lead poisoning, แล, อกตรา, sidesplitting, ides, budget speech, เค้า, advancement, entertainer, sequence, wormwood, turn in his garve, Ulysses, Long Parliament, อยหลัง, airport, เหมืองดีบุก, stitch, punish, ุเลา, คุณพูดกับใคร, donkey, hedgeborn, golden opinions, draughtmanship, เตี้ย, bandeaux, psychologist, นอนก้น, incommodiousness, yodel, wrapped in slumber, satisfied, loch, ไม่มี, แม่ร้า,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์
สอบ ตรง ม. ศิลปากร , สอบ ตรง ม.เกษตร , สอบ ตรง ม.บูรพา , สอบ ตรง มก , สอบ ตรง มเกษตร2553 , สอบ ตรง มศว. , สอบ ตรง มสว.ปี53 , สอบ ตรง มหา ลัย , สอบ ตรง มหา ลัย เกษตร , สอบ ตรง มหา ลัย เกษตรศาสตร์ , สอบ ตรง มหา ลัย ขอนแก่น , สอบ ตรง มหา ลัย ธรรมศาสตร์ 53 , สอบ ตรง มหา ลัย ธรรมศาสตร์ , สอบ ตรง มหา ลัย ปี53 , สอบ ตรง มหา ลัย พฤษภา 2552 , สอบ ตรง มหา ลัย2553 , สอบ ตรง มหา ลัย52 , สอบ ตรง มหา ลัย53 , สอบ ตรง มหา ลัยจุฬ่าลงกรณ์ , สอบ ตรง มหา ลัยทักษิณ , สอบ ตรง มหา ลัยปี53 , สอบ ตรง มหา ลัยมหิดล , สอบ ตรง มหาลัย ม.ศ.ว , สอบ ตรง มหาลัยเกษตร , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย 53 , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 52 , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ปี52 , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ปี53 , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย ขอนแก่น , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย ขอนแก่นปี53 , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย จุฬา , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 53 , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย เชียงใหม่2553 , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย ต่างๆ ปี52 , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย ต่างๆ ปี53 , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย ต่างๆ , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราช มงคล ธัญบุรี , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราช มงคล ธัญบุรี2553 , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 2552 , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 53 สถา , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 53 , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ปี2553 , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ปี53 , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์53 , สอบ ตรง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ,