บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - angularity

angularity n.
1. มุม, เป็นเหลี่ยมและมุม, (รูปร่าง) เกร็ง, ดู angle มุม
2. ตกปลา, ล้วง, ล่อ (เอาความลับ, คำยกยอ)
คำศัพท์แนะนำ
secularly, หมูลึง, น้ำคาวปลา, stone pitch, เบื่อ, carbine, hafnium, genealogist, jowl, Shakespearean, สาราณียกร, เอร็ดอร่อย, ผิวปาก, question time, diplomatic agent, ตะโบม, dilate, draw, host of heaven, bare-faced, miniature camera, fay, โบราณ, mantel-tree, cobaltic, unusual, Curie, Marie, participial, put it on thick, ข้อ, good one, โคนผม, ทีละขั้น, state, carping, ฟ้อน, liking, วจีกรรม, witting, ฟ้องร้อง, leaden, rationalist, grizzly bear, pianola, proportionally, dispense with, drearisome, ราชกรีฑาสโมสร, base-ball,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์