บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - angularity

angularity n.
1. มุม, เป็นเหลี่ยมและมุม, (รูปร่าง) เกร็ง, ดู angle มุม
2. ตกปลา, ล้วง, ล่อ (เอาความลับ, คำยกยอ)
คำศัพท์แนะนำ
จารีตประเพณี, Gilbertian situation, สาราณียกร, ดอกไม้ริมทาง, อมือ, คำชี้แจง, green eye, King Log and King Stork, undulatory, fish meal, fertilize, airmail, relic, im-, ขี้ขลาด, after-sale service, ติดแจ, quell, สวนลุมพินี, won't, บเหยียบย่ำ, unlearnt, be so good as, mountaineering, neo-Svargalok, mosquito boat, totalizator, commendatory, serum, codification, fusiliers, loyally, Rex, เป้, ชาวญี่ปุ่น, gonorrheal, disjointedly, disbelieve, H-bomb, obtrude, คิดร้าย, สาบศูนย์, gutta-percha, imperiously, ripping bar, staff sergeant, mandrake, theorization, ยอดคอหอย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์