บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - and candle

and candle
1. วัตถุที่ใช้ในพิธีคว่ำบาตรในศาสนาคริสต์
คำศัพท์แนะนำ
สวัสดิภาพของชาติ, emanate, around, bilge, fly a kite, platonic, ือโชคถือลาง, างลัด, on the high road to, auspices, วิษุวัต, souse, skyrocket, หางกระเบน, กระปุก, crackjaw, ักรยาน, พะเนิน, poetry, ภิกขุนี, ถอนราก, wording, pretzel, pyre, perforator, ำเกินขอบเขต, discomfited, panchromatic, ไข้หวัดใหญ่, out of hand, มุสา, brisk, quantum mechanics, Muscovy, กระเจา, govt., ิสรเสรี, constitutionally, อึกทึก, milo, tearful, โม่, กระดาษปอนด์, วางเงิน, loll, หนอง, บวบงู, บรรทัด, enthusiasm,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์