บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - and candle

and candle
1. วัตถุที่ใช้ในพิธีคว่ำบาตรในศาสนาคริสต์
คำศัพท์แนะนำ
stage, far-famed, ชันคอ, variable star, atop, tepee, ill-use, กระพุ้ง, สุนัข, rosehued, tangle, stonehenge, idee fixe, เกตุ, subhuman, audacious, Berkeley, humdrum, gilt-edged stocks, ephemera, หล่ม, domesticity, anemia, volcanoes, epitomize, continuously, เมตร, impugn, mothery, หัวหมอความ, มะเส็ง, blood lily, feverish, elementary, reinfection, สิ้นใจ, Leibnitz, garland, V-J Day, in these days, unhealthy, postwar, interchangeability, warmonger, skied, black Mass, ปะดอง, ลาป่วย, daze,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์