บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - and candle

and candle
1. วัตถุที่ใช้ในพิธีคว่ำบาตรในศาสนาคริสต์
คำศัพท์แนะนำ
ไนโตรเจน, เขาทำงานของเขาเสร็จแล้ว เขาจึงไปพักผ่อน, พยานหลักฐาน, Frankfort, อาคารบ้านเรือน, เสียวปลาบ, ท้องสนามหลวง, ถุงเท้ายาว, southeast, นรก, ฤดูใบไม้ผลิ, พรรคกลิน, economics, trader, bibliophil, bitterness, bachelordom, vespers, A-bomb, จ่ากลอง, Cantonese, continental alliances, slothful, rum-runner, hypodermic syringe, bad hat, พร้อมมูล, puss moth, pediatrics, แล้วแต่, inevitability, offront, เกื้อกูล, มาน, liquid nitrogen, archaic, แปล้, artery, italicize, complexity, momentousness, สังฆาธิเสส, เสียงกังวาน, miscreant, ลัดเลาะ, batsman, ภรรดร, embark, substantial,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์