บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - amorphous

amorphous (อะมอ-ฟัซ) adj.
1. ไม่มีรูปร่างเป็นที่แน่นอน, ป่น, ร่วน, อสันฐาน
คำศัพท์แนะนำ
truculent, collective farming, consolation, ระแคะระคาย, Tower of London, ถลำ, dun, lay hold of, ลักยิ้ม, visor, Lazarus, dime novel, กึ่งมนุษย์กึ่งเทวดา, Galicia, citrus, Farang, temporal, anemia, beak, ผัก, ส่วนมาก, ที่มา, ม่เหล็กสนาม, melanism, sooth-sayer, ตุ๊, pass light, แนวที่ห้า, อภิไธย, vitreous humor, monocoque, specialize, ชั้นจัตวา, สลาย, joss paper, ไข สือ, bill of exchange, wait, ม่เป็นท่า, spatula, snowy, leading question, invariability, earlier on, democratize, preoccupied, appreciably, nuclei, big voice,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์