บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - amorphous

amorphous (อะมอ-ฟัซ) adj.
1. ไม่มีรูปร่างเป็นที่แน่นอน, ป่น, ร่วน, อสันฐาน
คำศัพท์แนะนำ
ตวัก, longitude, Siddhartha, nationhood, ข้าวแฝ่, a posteriori, transducer, ดาดาษ, sluice, motor ship, self-made, sureness, wind off, ลู่, take a back seat, lay to heart, photostat, rockwork, tap dance, ขู่เข็ญ, entry form, สิ้นหวัง, stagecraft, real action, wend, alder, ปิ่นพิภพ, buckwheat cake, ทุนหมุนเวียน, big, regiment, tureen, best man, เหล็กพืด, grow less, unobliging, trouble, sea cucumber, self-conscious, abort, bareback, brine pump, oldster, kerchief, ุ้น, toboggan, hedgeborn, pendant, comic,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์