บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - amorphous

amorphous (อะมอ-ฟัซ) adj.
1. ไม่มีรูปร่างเป็นที่แน่นอน, ป่น, ร่วน, อสันฐาน
คำศัพท์แนะนำ
ไส้ศึก, unobliging, ปั้วเปี้ย, Mafeking, แขก, submissive, ชั้นตรี, beche-de-mer, affect, Egyptian bean, developer, resorb, กระทบกระทั่ง, workbasket, ส่วย, อนุสรณ์, ปุบปับ, บังแทรก, victorious, ดงดึก, บุญมาวาสนาส่ง, pretty-pretties, ยุพราช, squint, Gandhi, Mahatma, พุ่มพวง, impressionistic, เธอจะไปถึงไหน ดีฉันจะไปถึงนั่น, แข่งเรือ, stake, ไม้คาน, หน้าม้า, กณฑ์ความช่วยเหลือ, suffix, typeface, merry-go-round, shorn, กระเดาะ, battle cruiser, syringe, หง่าว, มิใช่เล่น, L.R.C.V.S., non, heartiness, says you, nor'east, คริสต์ศาสนา, Rembrandtesque,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์