บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ambidexterity
not found
คำศัพท์แนะนำ
temperance, ฝ่ายข้างมาก, spoon-fed, celebrity, horse-power, podmpous, chaulmugra, bathing costume, fellowship, usufruct, dissuasive, หอยกาบ, magnetic South, ล่ำลา, มเลเซีย, กระหร่องเทศ, ประปา, vacumm cleaner, trick wig, ultramundane, ก้อน, รดน้ำ, เครื่องกัณฑ์เทศน์, roselle, committee, แต่ละ, เฉียบแหลม, muzzle velocity, Anglo-, pen picture, parliamentary, กองพล, sewed, unleavened, หูปลาช่อน, tackle block, คลื่นวิทยุ, mollusc, sacking, messily, lacquer work, credibility, clarity, palliasse, icebound, fig., รวบรัด, โรย, copsewood,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์