บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - also

also (ออล-โซ) adv.
1. ด้วย, อีกด้วย, เหมือนกัน
คำศัพท์แนะนำ
ตัวแทน, ด้วยความโกรธ, Russ, kleptomaniac, middling, rat snake, เหต, pin wrench, ที, passing, กำแหง, B.B. gun, welsher, dark horse, grandfather's clock, โน้ม, university extension, Tonkinese, พลอากาศโท, sunshine roof, ชนมพรรษา, influentially, seedtime, footnote, as mad as a March hare (as a hatter), ่วย, sweepstakes, ลาออก, castigate, mullah, distaste, Samaritan, inexorable, ผนวช, mayhem, สี่กั๊ก, ช่างเป็นไร, ชัชวาล, earwax, power station, ละเมียดละม้าย, drip molding, short circuit, invidiousness, ผ่ว, tin pan, Brazil nut, flyman, wintry,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์