บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - also

also (ออล-โซ) adv.
1. ด้วย, อีกด้วย, เหมือนกัน
คำศัพท์แนะนำ
liberty of conscience, soda jerk, ลดลาวาศอก, DX, sulphurous acid, terse, preparative, sophistically, try, perspective, stand of colors, coincidently, duteous, สีทาบ้าน, อีหลักอีเหลื่อ, สมภาพ และภราดรภาพ, shrapnel, lilt, beautifully, Royal Bangkok Sports Club, grits, motherhood, Ayudthia, finger bowl, put to the touch, คลอด, ันส่วน, court card, bondsman, opportune, rawness, สมุน, crossed check, ี้ปลาวาฬ, mildness, Spanish Main, High Commissioner, เรือน, postern, big'un, coveralls, torchlight procession, คล้อยห่าง, romantic, appurtenant, เซื่อง, debutante, turf, Permanent Court of International Justice,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์