บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - almond

almond (อา-มันด) n.
1. ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีเมล็ดมันคล้ายถั่วลิสง, เมล็ดอามันต์
คำศัพท์แนะนำ
immoral, drop scene, aflame, divisibility, turquoise, large intestine, พริก, Department of Irrigation, knelt, uprightly, refraction, take it lying down, dramatist, ฟอะฟะ, desk, reclaim, Morte d'Arthur, Le, ากบ, bolster, gilt-edged papers, ปิ้ง, หมบ่มิได้, busses, เขาร้องกะแต่ว ๆ ว่าเขาไม่สบาย, ไหซอง, sonar, thee, swan goose, disarm, laity, upon, บูรณภาพ, thereanent, forbiddingly, carpentry, Cleopatra's Needle, ด้ายกลุ่ม, travel sickness, ball park, คิมหันต์, acknowledge, euphuistic, as flat as a pancake, livery servant, กำลังพาหนะ, กระตุ้งกระติ้ง, elevate, cause celebre, อาชีวศึกษา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์