บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - alluvium

alluvium (แอ็ลยู-เฝียม)
1. ดินทรายซึ่งถูกน้ำพัดพามาจมที่สองฟากแม่น้ำลำธาร
คำศัพท์แนะนำ
เภสัชกร, pil ot light, แตรนอน, conquest, กระดาษอาร์ต, ซิเมนต์, public, corkage, promenade deck, mess jacket, unforgettable, unsprung, สายหยุด, สะดิ้ง, waive, pen portrait, occupancy, psychologist, มุ้ง, spacious, animism, ตนุ, รี่, exploitation, wasn't, as sure as a gun, ยด, licensee, subjugate, Egyptian bean, wood, surface printing, Rousseau, Jean Jacques, Alpinist, ่ำ, tachymeter, เถกิง, technocrat, sinless, กรรมวาจก , payable in advance, น้ำนม, instinctive, garrulity, ข้อสงสัย, let go, กรมสารบรรทหารเรือ, สาธารณสุข, ผ่อน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์