บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - alimentation

alimentation n.
1. การหล่อเลี้ยงด้วยอาหาร
คำศัพท์แนะนำ
rope in, filmy, sea lion, ต้อยติ่ง, อุตพิด, pull down, Ceylonese, เจ็บ, นอนใจ, cabby, angelical, อาชีวะ, doorplate, alloy, ราพณาสูร, keratin, four, สมอไทย, Billingsgate compliment, rant, nifty, แดดเปรี้ยง, rector, รำ, ปรี้ยวหวาน, clerical, airily, ล่อหลอก, projecting, disunite, ตลาดสมรส, amphi-, เหงื่อ, instructress, nonconformist, ตรี, unbone, lose his senses, sailplane, แหว่ง, divan, look a fool, registrar, without question, บันลือเลื่อง, ตัวเอ้, nobody, รรมดา, สวรรค์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์