บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - alimentation

alimentation n.
1. การหล่อเลี้ยงด้วยอาหาร
คำศัพท์แนะนำ
ลอกคราบ, coalmine, aliquot, นามสกุล, optician, perniciousness, ะเบิด, capital, crepe de chine, cacophony, แดงโร่, Croix de Guerre, travel, เต็นท์, face massage, contiguously, in the face of day, ส่วนกลาง, ดินแดน, อุบัติ, talkathon, galvanized iron, D.T.'s, Field Marshal, ประหลาดŽ, Fleming, Alexander, addiction, circumstantially, ผมทัด, ลื่น, intelligently, dioxide, ปืนเบรานิง, sateen, prefix, black cat, neutralize, shortchange, ผลัด, ควาามเห็น, dallier of words, drapery, aid, lay preacher, transmitter, westbound, insurrection, บูชนียสถาน, to a T,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์