บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - alimentation

alimentation n.
1. การหล่อเลี้ยงด้วยอาหาร
คำศัพท์แนะนำ
mid-, trenchancy, did not, Latvian, Swiss, vocabulary test, forwardness, bichloride, อีหลุยฉุยแฉก, industrially, static electricity, โทงเทง, forecasted, อบแฝง, hexagram, keep his own counsel, outwards, พิศ, underclothing, tighten, jambool, beriberi, อ้า, outstretched, deodorization, meadow, round the corner, fiduciary, abnormality, ante meridiem, on an even keel, ู้จักริ่เริ่ม, กายกรรม, salamander, tonsorial, เอนก, the Emancipation, เข้าไปในบ้าน, หัวตะกั่ว, blossom of youth, painting, oust, designing, ่าตัด, practicably, ร้อง, pillow, oafish, คราวของพรรคกรรมกร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์