บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - alimentation

alimentation n.
1. การหล่อเลี้ยงด้วยอาหาร
คำศัพท์แนะนำ
sluttishness, maelstrom, at one fell swoop, enmesh, pastel, lukewarm, pilot, ขอบคุณ, llama, smother, incessant, perfidious, trousseau, five-year plan, canvas, suggest, harm, beekeeper, humanly, safeguard, เขมร, southeast, agriculturally, italic, interpose, set fire to, Java man, Solicitor General, box wrench, sad, เกื้อ, Palestine, พร้อย, elision, tittle, kingship, vestige, hornstone, axle ratio, bucksaw, kinship, down payment, เหลือวิสัย, บัณฑิต, สถานพยาบาล, siskin, ศก, reassuring, ชามกะลา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์