บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - alimentation

alimentation n.
1. การหล่อเลี้ยงด้วยอาหาร
คำศัพท์แนะนำ
ปรับ, hospital, wittily, soda clerk, audaciously, ผา, expressly, languid, กระเซ็น, ปัน, morbidly, glengarry, ศิลปกร, ปากห่าง, carat, jeans, อาลักษณ์, bad debts, chosen, house-martin, friend, showplace, fibrous, upwards, ลาย ๆ, penal code, วมอำนาจ, kind-hearted, เจ้าเบี้ยนายเงิน, toiler, risibility, ฉบับประจำโต๊ะ, ครอง, fury, eventual, ต่ถาม, excision, ชั่วครู่, ตะวันออกเฉียงใต้, Lyceum, ลูกจีน, maraschino, เงินสด, สภาต่ำ, ศาสตราจารย์, ชั้นอ๋อง, indisposed, uncrowned, accomplishment,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์