บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - alimentation

alimentation n.
1. การหล่อเลี้ยงด้วยอาหาร
คำศัพท์แนะนำ
น้ำลาย, graceful, Here's how, lapdog, vocal, wheedling, นัก, shower, หามิได้, tare, lacing, gunwale, stream} present, ตงฉิน, pay-in book, tiger lily, rotten, เร่, สองคราว, ชามอ่าง, hindmost, พะเนินเทินทึก, นักเรียนไปมา, ระวางบันทึก, folic acid, neck cloth, จับจ่ายใช้สอย, mountaineer, what's what, valency, นเดียว, คุณศัพท์, Alaska, offshoot, statute law, คะนึง, อยุติธรรม, คิ้ว, negotiator, unshrinkable, ืนต้น, nuclei, case history, พะอืดพะอม, เพื่อให้รู้แล้วรู้รอดไป, insistency, หย่อย, ตะกรุม, Liberty ship,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์