บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - alimentation

alimentation n.
1. การหล่อเลี้ยงด้วยอาหาร
คำศัพท์แนะนำ
หนูไปรังแกน้องทำไม, นางสาว, ทรยุค, Women's Royal Air Force, rocket, original, ambitiously, firecracker, analyst, fetlock, pomegranate, dotted line, แทงโป, thru, ยอดชาย, American Legion, bon, unchain, quicken, Tokyo, ส้อม, not to mention, สมัยนิยม, Epsom salts, overgrew, put about, สะตาหมัน, keep in practice, สะเดา, vibrator, accidents, Jailer, ธาร, unwanted, dreamworld, abstracted, space station, condiment, Estonian, would just as soon, dauphin, premium grade fuel, cut no ice, guava, โทรทรรศน์, descriptively, photographic society, dissentient, เส้นรุ้ง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์