บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - alimentation

alimentation n.
1. การหล่อเลี้ยงด้วยอาหาร
คำศัพท์แนะนำ
แช่, projecting, กระโดง, มิใช่คนชนิดนั้น, presently, ร้านอาหาร, เฉกเช่นมหาบุรุษ, กรมพลาธิการทหารบก, ฮอลลันดา, limited-slip differential, สนามรบŽ, goatherd, intransigence, hootch, Shavian, แนวหิมะ, ที่นอนนุ่ม, นาฬิกาแดด, mesalliance, War of Polish Succession, หนวดคางแพะ, Peary, Robert Edwin, าดหมาย, ผลไม้, ตั้งท้อง, glove, พาย, ambush, intervene, why, Arctica, holiday, worthy, เขื่อนน้ำพอง, หลาบ, rectory, pleasurably, unfaithful, satyr, กวดวิชา, divergently, ligature, laddie, ฟ้อน, ต่อตาม, waist-high, ศากยมุนี, Directorate of Operations, unexposed,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์