บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - acquaint

acquaint (แอ็คเวนท-) vt.
1. คนรู้จัก, รู้จัก, ความรู้จัก, ความคุ้นเคย, การวิสาสะ, ความรู้, ทำให้คุ้นเคย, บอก
คำศัพท์แนะนำ
ราน, ขนอน, one by one, Czechoslovakia, Israeli, Ivy League, dodecahedron, sphinx, tee, downtrodden, bodkin, bliss, propimquity, manhood, self-, เขา, ปลงร่าง, องร้าย, text, ดัน, harp, ฉียง, sperm, sulfur, vice-admiral, ผีตายโหง, conch, slant, ยุ่บยั่บ, covey, joust, Mach, earth, ะท้อนใจ, self-righteous, stolidly, nether regions, การ, มืด, บังแดด, panic monger, bray, in as much as, งา, บัวหลวง, foreigner, Express Transportation Organization, โมโห, try cock,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์