บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - acquaint

acquaint (แอ็คเวนท-) vt.
1. คนรู้จัก, รู้จัก, ความรู้จัก, ความคุ้นเคย, การวิสาสะ, ความรู้, ทำให้คุ้นเคย, บอก
คำศัพท์แนะนำ
grandee, whosoe'er, ขวาน, adventitious, suctio fan, ตัวเมีย, toothache, แผละ, ช้าก่อน, stay-at-home, impersonal verb, we're, practice, forsook, A.M., นุน, เข้าออก, obliged, really, ลัด, กระตุ้งกระติ้ง, ดูรึ, ธรรมยุตนิกาย, monoglot, หิวโหย, revolutionize, inns, stop down, ซาบซึ้ง , ญัตติให้เลื่อนการประชุม, smooth, cribbage, glossy, wroth, ปั่ว, อยากรู้อยากเห็น, swoop, มือเติบ, ไซ้, egregious, commandenjoin, argentine, ปรัศนี, comme il faut, อภิรมย์, อีพักนี้, ชั่วพ่อ ชั่วแม่, ปลิ้นปล้อน, innovator,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์