บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - acquaint

acquaint (แอ็คเวนท-) vt.
1. คนรู้จัก, รู้จัก, ความรู้จัก, ความคุ้นเคย, การวิสาสะ, ความรู้, ทำให้คุ้นเคย, บอก
คำศัพท์แนะนำ
ทวีป แอฟริกา, Ukraine, hoax, multiply, doggedness, ชายหนุ่ม, ดุงเลี้ยงดู, maternal, หิมาลัย, crabby, สามัญศึกษา, cathay, ดวงประทีบแห่งเอเซีย, ก้านคอ, trust, ภักดี, ับเจ่า, recrudescence, นัวเนีย, the Three Estates of the Realm, ชำมะนาด, temperate, พาราณสี, Five Classics, Stella Maris, flat race, hard-fisted, คนละบาท, braggadocio, นึกออก, piggishness, minister without portfolio, shoddy, ดีซ่าน, official, ไม้มลาย, the latter days, flavoring, rough-rider, ดึง, somewhen, ทหารบก, commiseration, นุ่ม, suitably, aurora, foliage, เดคาลิตร, tape machine,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์