บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - acquaint

acquaint (แอ็คเวนท-) vt.
1. คนรู้จัก, รู้จัก, ความรู้จัก, ความคุ้นเคย, การวิสาสะ, ความรู้, ทำให้คุ้นเคย, บอก
คำศัพท์แนะนำ
postscript, เส้นทแยงมุม, เล้ง, ประเทศราช, unemotional, ชโลม, openhearted, สะแก, nos., Our Lady, เสกสรร, caviar, อย่างนั้นนี่เล่า, ยิ่ง, โคร่ง, illustrative, นาบุญ, diehard, Eucharist, sickening, ริมทะเล, Genoese, diplomatic corps, grudging, entourage, ตะวันตกเฉียงเหนือ, legally, enigmatic, adhesive plaster, slave bangle, garfish, ค้าน, Yuan, กำหนด, bream, ข้าวตอกแตก, ว่านตะกร้อ, ตะพึด, personal pronoun, ใบอนุญาต, bigamist, Ming, ใบส่งของ, appreciate, floodgate, ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด, the test of time, outspokenly, รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์