บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - acquaint

acquaint (แอ็คเวนท-) vt.
1. คนรู้จัก, รู้จัก, ความรู้จัก, ความคุ้นเคย, การวิสาสะ, ความรู้, ทำให้คุ้นเคย, บอก
คำศัพท์แนะนำ
fortify, ฝา, เพื่อนร่วมชาติ, world fair, five-year plan, garlic, ลากโยง, คล้ำ, American Standard Accociation, pouting, rend the air, Jonson, Ben, tuberculine, ransack, rotatable, mushroom growth, น้ำซีอิ้ว, ค่าสึกหรอ, กลางหาว, grunt, พิธีกรรม, oval, amphibolous, rubber stamp, sick list, กระทำ, ministrative, ดึกดื่น, ปี้ขา, ligament, Sargasso Sea, ันพัว, ประดิษฐ์, น้ำขลุกขลิก, gold standard, Caesarian, paternal, บหลา, stage play, unfashionable, สนุกสนานŽ, aides-de-camp, garishly, สีหราช, torment, รงไว้ซึ่ง, endow, กระป้อกระแป้, new-comer,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์