บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - acquaint

acquaint (แอ็คเวนท-) vt.
1. คนรู้จัก, รู้จัก, ความรู้จัก, ความคุ้นเคย, การวิสาสะ, ความรู้, ทำให้คุ้นเคย, บอก
คำศัพท์แนะนำ
indigestibility, primly, consultative, terror-stricken, indignity, Sarawak, restraint of marriage, craft, bowtie, แม่ลูกอ่อน, fatherliness, hundredth, Gagarin, Yuri, acidic, practicableness, Scotchman, mafia, eat his head off, เปลี่ยนอิริยาบถ, stronghlod, Wilsonian dream, ตกโลหิต, Columbia, สลากภัต, operating cost, get there, relief ship, discordance, พระลอ, งอกขน, มิติที่สี่, woodpecker, scape, Mukden, dialogue, unison, ค้างคืน, nonchalance, legionary, บาด, Doge, ระดับ, thank, Florence, police reporter, soccer, foreclosure, harassing, the Monument,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์