บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - acquaint

acquaint (แอ็คเวนท-) vt.
1. คนรู้จัก, รู้จัก, ความรู้จัก, ความคุ้นเคย, การวิสาสะ, ความรู้, ทำให้คุ้นเคย, บอก
คำศัพท์แนะนำ
cigar, stud, dirk, neptunium, sidesplitting, snooze, backbite, ม้าใช้, demonstrator, beryl, ิวเขา, ลสำเร็จ, ถึงแก่อนิจกรรม, นาฬิกาเดินเรือ, noddy, fairway, aloofness, civil, cycle, dumb irons, kingdom of heaven, Lord Advocate, crystal set, Presbyterian, all hands, ear-piercing a, pass list, spotlessness, สำนึก, unnecessarily, Kwan Yin, serpent eagle, barn, white duck, ได้ผล, ขนรักแร้, ชะดีชะร้าย, comprador, bee, svelte, liter, disobedience, คลื่นสั้น, roof, fender skirt, ever, take offense, ไซ, broad,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์