บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - acceptable

acceptable (แอ็ค-เซพ-ทะบ'ล) adj.
1. สามารถรับได้, สมควรรับเอาไว้
คำศัพท์แนะนำ
affirmatively, messy, Austro-Hungary, needn't, hands down, thembhole, ขยิบหู ขยิบตา , after-effect, tensile, menthol, ขี้ฉ้อกลางเมือง, semifinalist, หาบคอน, ravenour, primer, adjudicate, stentorian, immigrant, revulsion, roselle, animist, amaranthine, ยก, สุจริต, ทศทิศ, พึม, vastness, หง่าง, baptism, gently, horsewhip, decency, Christianity, crupper, murderess, เทียม, รุก, taciturn, ิ่งแวดล้อม, เมตตากรุณา , เท่าไร, ต้องหา, bitch, ขี้กลาก, captaincy, klaxon, tin lizzie, pitcher plant, Directorate of Operations,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์