บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - accelerando

accelerando (แอ็คเซเลอะแรน-โด) adj. adv.
1. ในภาษาดนตรีหมายให้เร่งจังหวะ
คำศัพท์แนะนำ
สารทุกข์สุขดิบ, aquatic, neurosis, behind my back, ซี, aloeswood, endowment, college pudding, horse-flesh, ยอน, falteringly, attic, pillar-box, bailiwick, criminally, stingray, statesmanlike, derma, ระคาง, demountable, impinge, anxious, จุนสี, แม่เตาไฟ, addle, ฉัตร, lowly, primer, สุขาภิบาล, remove, cottage industry, tick, compot, ฝันร้าย, release date, non est, begrudge, Rhodes, Cecil, นรีเวชศาสตร์, พาณิช, service garage, หัวหมอ, Carboniferous, uncharitable, pick up with, ช้อนหอย, เกื้อ, foresee, ice-cream cone,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์