บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - accelerando

accelerando (แอ็คเซเลอะแรน-โด) adj. adv.
1. ในภาษาดนตรีหมายให้เร่งจังหวะ
คำศัพท์แนะนำ
my name child, อ้อนแอ้น, hula hoop, overabundance, เผือด, Levantine, caliber, teaching, rear, Chief of Staff of the Air Force, suds, why not, maltliquor, modernist, power station, ramaism, execute, bowie, clapperclaw, ั้นต้น, on thewarpath, influentially, torridity, honeycombed, กุ๊ย, care, arsenate, stopping, southerner, ั่นสะเทือน, well-advised, เขาอินทนน, collate, chine, advanced, นาวิน, banefully, doubtfully, seismic, face cards, sheave, call attention to, sweet sop, กำจัด, modernity, tastefully, ลูกหนู, inexpensive, รุ่น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์