บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - accelerando

accelerando (แอ็คเซเลอะแรน-โด) adj. adv.
1. ในภาษาดนตรีหมายให้เร่งจังหวะ
คำศัพท์แนะนำ
opaqueness, สายเอก, glean, ดุม, malt vinegar, เมื่อไรเราจะร่ำรวยสักทีหนอ, wavy, โกฏิ, sightly, ศิลปะ, -principled, mordacious, น่าอ่าน, periscope, ungulae, grandmotherly legislation, beauty-queen, ถั่วฝักพร้า, Egyptian bean, explanatorily, mouthful, limpness, cultivable, would, underground, untied, พ้น, คลื่นไส้, smarten, optic, on (under) pain of, sturgeon, undreamt of, บรมสุข, ใจลอย, officiate, devil's cotton, exactitude, Jason, mob law, จั่น, nomadic, glumness, แฉะแฉะ, stopcock, สวรรค์, consign, abstinent, Proteus,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์