บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Turkey red

Turkey red
1. สีแดงเข็ม
คำศัพท์แนะนำ
บ้านเกิดเมืองบิดร, flying fox, Thanksgiving Day, hand to hand, perspectively, ล้นเกล้า ฯ, branding iron, void, in a (one) word, ข้อหารือ, at mess, comprehensively, ape, เหงื่อไคล, เฉยเมย, bridgehead, ลิงโลด, ทุกข์สุข, nova, ว่าราชการ, preventable, sorrel, lady, เหรียญทอง, rewind, ชลประทาน, lees, folder, จมูก, administrator, หน่อย, A.I.E.E., ตบตา, tammy, รน, ซบ, starling, สาธารณูปโภค, rural development, wristlet, circular saw, จ่าปี่, Encyclopedia Britannica, แม่หนู, คติธรรม, เมขลาล่อแก้ว, old, frilling, bully,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์