บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Turkey red

Turkey red
1. สีแดงเข็ม
คำศัพท์แนะนำ
เสด็จ, arose, ทะลัก, ลีกย่อย, filtration, แนะแหน, เปลี่ยนอิริยาบถ, purple, farthest, parsnip, ยอบแยบ, อดทน, not as yet, ล้าน, Rhodes, -shelled, ก่อนเพื่อน, bagasse, suitings, moduli, milord, -ice, stably, พัด, guardsman, archaeology, wood alcohol, shelter, house, partiality, historic, กากบาท, trounce, sixfold, churlishly, เต็มคราบ, refulgence, treadmill, พลอยหุง, perpetually, กระเหม็ดกระแหม่, ace, captivating, เหตุสุดวิสัย, masterfully, disentangle, ยางนอก, คอนกรีต, A.I.C.E.,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์