บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Turkey red

Turkey red
1. สีแดงเข็ม
คำศัพท์แนะนำ
beehive, radilogy, lower, geisha, unhandy, tryst, ทุรัศกันดาร, risque, Emerald Buddha, trauma, disunion, alacrity, แก่นสาร, จรดล, debris, laid paper, ราชดำเนิน, threw, burning, strait waistocoat, Ulster, kiosk, red-tapery, ผิวเผิน, halting, splice, น่ใจ, section, bat-horse, attendance, ขนหยอง, balance wheel, เฟ้น, immorally, โล่งเตียน, protectively, deputy, to the fore, พี่เลี้ยง, ขึ้นนกปืน, หญ้าแพรก, กะลา, illegality, โฉม, วลี, slumbrous, กามตายด้าน, แผ่นดิน, down quilt,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์