บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Turkey red

Turkey red
1. สีแดงเข็ม
คำศัพท์แนะนำ
bankruptcy, นมัสการ, สาละวน, accelerative, เมอสิเออร์, as gay as a lark, multilate, นูน, bowels, eminence, survey, ring, socialistic, ่ายวิชาการ, unmarried, ปรามาส, Ladyship, Physician in Ordinary, ็แหละ, วิปโยค, sincere, signal corps, foist, ก้างขวางคอ, พิมพ์หน้าราบ, stuffing box, give evidence, ประมูล, Nestor, nicotine, แม่บ้าน, unrealistic, เท่า, Bendix gear, Tokenhouse Yard, earthly, sufficiency, vaunting, ne, Kwannon, taxi stand, cloudless, impatiently, touch bottom, ยาจืด, ตามตรง, กลัว, beer hall, เหิน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์