บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Turkey red

Turkey red
1. สีแดงเข็ม
คำศัพท์แนะนำ
asset, filthily, bloody flux, เจ้าฟ้า, run the gauntlet, rag, table-top, round of beef, sedge, statistics, concertina, gentlewomen, หมู่เกาะ, mother earth, กระเดาะ, palanquin, ัดตั้ง, ตัด, out of place, longlegged, cantaloupe, slab, ช่วยชีวิต, foundation, expendsiveness, ิดทองหลังพระ, different, immaculacy, beauty sleep, viceroy, พญาโศก, -leafed, pickaxe, แยแส, Lays of Ancient Rome, -ist, transfigure, ละเมียดละไม, blackleg, ทรัพยากรธรรมชาติ, polite society, torrid zone, feature, oak, างลัด, มงกุฎราชกุมาร, unbecoming, ทะเลหลวง, whorl,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์