บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Turkey red

Turkey red
1. สีแดงเข็ม
คำศัพท์แนะนำ
mitigation, mesdames, น, madly, pick-me-up, ครวญ, expanded, housework, vertical linearity, บศักราช, land-registration office, ลน, ยากจนยิ่งขึ้น, but, intensively, กะกะ, hookah, ละม่อม, keep your feet (legs), ถมึง, บกระดี่, lead poisoning, make a clean slate, livelihood, นักเลงผู้หญิง, ตัดปัญหา, hyposulphite of soda, brigadier general, mandatory, sharpshooter, overrun, เดิม, post mortem, ภูมิวิทยา, Mekong, หมุนเวียน, cut both ways, ด่านภาษี, waits, marten, Germanophobia, tighten, by way, เรือบรรทุกเครื่องบิน, frankincense, ศัสตรา, เขละ, Second Empire, ิดหนี้,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์