บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Triple Entente

Triple Entente
1. พันธมิตรระหว่างอังกฤษ ฝรั่งเศส รุสเซียซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเกิดบอลเชวิก
คำศัพท์แนะนำ
ข้องแวะ, exert, amicable, boatful, parochial school, hallo, cricketer, spelter, ตะม่อ, Purcell, Nosy Parker, พิมพา, ร่อยหรอไป, หนวกหู, โทงเทง, traveller's cheque, ปั๊ม, นักสนม, attainable, ตวัด, double peg, rowboat, gradient, ปณิธาน, Colonial Office, uncage, ท้องพระโรง, ข้างน้อย, bread-and butter miss, ท่าที่, ทัพหลัง, บวงสรวง, horse tamarind, Lord Great Chamberlain, inspect, ชะมดเชียง, bone spavin, geophysics, depict, รายการ, up, millpond, กรอกกร๋อย, ติดเทียน, กระจุยกระจาย, democratic, Palestine, metamorphosis, College of Arms,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์