บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Triple Entente

Triple Entente
1. พันธมิตรระหว่างอังกฤษ ฝรั่งเศส รุสเซียซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเกิดบอลเชวิก
คำศัพท์แนะนำ
ช่องโหว่, macadamize, alehouse, ประกันไฟ, previous, forbid, nepotist, มืองหลวง, cut a dash, varicose, ผุ, Indo-Mala-yan, เลศนัย, from the bottom of his heart, ยี, ข้าวสาลี, odd, dominate, seditious, ก้งโค้ง, อุทธรณ์, brusqueness, double-decker, snappiness, ากว่า, chlorinate, ราสี, กระบก, Oxford bags, jazz, การเคลื่อนไหว, terrace, รุ่น, หมี, postal, ลัน, give mouth, illumination, engine driver, กระยาง, เคือง, gnaw, ุบาย, chain pulley, โด่, ideogram, mistrust, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, Newtonian philosophy,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์