บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Triple Entente

Triple Entente
1. พันธมิตรระหว่างอังกฤษ ฝรั่งเศส รุสเซียซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเกิดบอลเชวิก
คำศัพท์แนะนำ
กะโต้งโห่ง, N.S., tiger shark, complaint, ขึ้นระวาง, เฮกโตเมตร, allotted, sulpha, next above, mitigation, วิทยาศาสตร์, intrepid, Mayan, tempestuousness, shooting gallery, ปิดปาก, ท้วง, ad interim, olfactory, abaft, cotter, เข้าบ้าน, heliograph, ระวัง, large-minded, นักเลงโต, sublimity, tempest, Stamp Act, Upanishad, neurologist, กระดากใจ, reponsiveness, clack valve, espouse, swanky, acquainted, uptake, stodehole, ศากยมุนี, equitable, จัตวา, reconnoiter, pallet, งงงัน, ยุว-, ห่ม, munificently, เพื่อนร่วมเตียง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์