บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Triple Entente

Triple Entente
1. พันธมิตรระหว่างอังกฤษ ฝรั่งเศส รุสเซียซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเกิดบอลเชวิก
คำศัพท์แนะนำ
สายตัว, tambour, offensive, โลดโผนโจนทะยาน, ตับอ่อน, Pyrenees, open-door, gown, ประมาณ, แตงร้าน, ตีผึ้ง, fucking, cholera, ซบ, สิ้นปราณ, ขอบอกขอบใจ, หินเหล็กไฟ, sacred, โหยกเหยก, กุมเหงน้ำใจ, vaccination, ทวน, รอยแตก, พระยม, ไหวพริบ, retractile, get his wind, city company, เล้าโลม, Mount Everest, กินข้าวเสียให้หมด, morn, พี่ผัว, twilight sleep, องคาพยพ, ปฐพี, myrmidons of the law, feasibly, myope, journey, proviso, valuable, น่านเจ้า, three-phy rope, เถาวัลย์เปรียง, noisy, chiffon, scenery, รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์