บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Triple Entente

Triple Entente
1. พันธมิตรระหว่างอังกฤษ ฝรั่งเศส รุสเซียซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเกิดบอลเชวิก
คำศัพท์แนะนำ
dampness, weigh down, innocuously, แว่นตา, go to the dogs, tongueless, monocle, คล้ายคลึง, simultaneity, ชาดก, physician, puppet show, embellishment, watseful, turgent, ปี, unsound, overseen, มหาภิเนษกรมณ์, ห้องทำงาน, despicable, cockneyism, ง้าง, carriage and pair, Ecuador, สงครามโลกครั้งที่สอง, Circean, cross rate, strangely enough, rock sugar, เตาผิง, airiness, ยนหัวโยนก้อย, vulnerability, ruse, bow window, my lady, จิก, แข็ง, contemptibility, ขับ, mastiff, แช่งชักหักกระดูก , รถจักรยานลามล้อ, dramatic unities, oyster bank, ห้องน้ำ, หรดี, stone pit,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์