บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Triple Entente

Triple Entente
1. พันธมิตรระหว่างอังกฤษ ฝรั่งเศส รุสเซียซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเกิดบอลเชวิก
คำศัพท์แนะนำ
Whitstable, bascule, อ้อยส้อย, seeder, reiteration, three-fortieths, jeer, naked eye, ancillary, คริสเตียน, matador, Merchant of Venice, บอกเล่า, distrust, Ltd., คติโลก, humming-bird, เสวียน, G.C.M.G., กล่าว, call into being, ขรม, colletivist, communicate, สุ, poultice, sausage meat, Titan, croquet, คืนยังรุ่ง, ชั้นวรรณะ, ขีดไฟ, แยกเขี้ยว, กินง่าย, tuberculine, โปรตุเกส, excrement, Pyrrho, นายช่าง, sword dance, foresaw, northern, funny, มารยาทสุภาพ, ไม่ใช่เล่น, paltriness, yea, razorback whale, 'u,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์