บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Sybaris

Sybaris n. vt. vi.
1. แคว้น ซีบ-อะริซ ในอิตาลีสมัยโบราณ เป็นที่อยู่ของชาว Sybarite (ซีบ-อะไรท) ซึ่งมีชื่อว่าเป็นคนสำรวย
คำศัพท์แนะนำ
vernal, ประตูลม, on and on, paramour, patent office, necessitous, overleap, โอกาส, กินน้ำ, red letter, gold mine, omnipresence, รี่ยไร, disagree, gavial, suckle, กระมิดกระเมี้ยน, ยาซัด, arbored walk, ืนมุง, ultraconservative, แสนยานุภาพ, birthplace, permutation, restrain, evaluation, cooky, gaspingly, Mon., Lethe, succourless, warranter, เจริญวัย, ภัสดา, passible, introspection, ground hostess, เชื่อมแก๊ส, fairy tale, peroxide, หรอ, grunt, แยก, duteously, สมญานาม, for the rest, ี่ทำการ, Twelfth Night, truancy,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์