บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Siegfried

Siegfried n.
1. ซีก-ฟรีด ผู้กล้าหาญในเรื่องนิยายของเยอรมันหลายเรื่อง
คำศัพท์แนะนำ
พระเศียร, stewing pear, หลักหน่วย, ราช-, ชงโค, millionth, ค่า, กระฉ่อน, กะตัง, ซื่อสัตย์, palm, ป.จ., glasswool, recast, disloyal, mess kit, bed, diurnal, หน้าเฉยตาเฉย, bazaar, kick, ร่วมวง, Crown servant, melodiousness, ่อการร้าย, ขุม, firing step, งั่ง, โกรธเคือง, if and when, สนามบินดอนเมือง, swore, unclothe, rue, ตำบล, taxation, กระบุง, Germanophobe, บักโกรก, เต่านา, เกื้อกูล, submersible, caliphate, คุณความดี, แร้งหัวแดง, the nineties, masked player, กรุงสยาม, mulatto,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์