บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Siegfried

Siegfried n.
1. ซีก-ฟรีด ผู้กล้าหาญในเรื่องนิยายของเยอรมันหลายเรื่อง
คำศัพท์แนะนำ
บิ, ห้าม, สำรอก, wicket, workbox, gathered to his father, scarification, วัณโรค, order-in-council, trusting, honey dew, Trade Union Congress, สงครามเกาหลี, meddlesome, hastiness, visibility, surmise, article, เส้นทแยงมุม, อิ่มหมีพีมัน, fixedly, indolent, mindfully, สวาปาม, Tavoy, เอกเทศ, สอดส่อง, premedical, toleration, daddy longlegs, set his heart on, ธรรม, baize, ลอยฟ้าพลอยฝน, ผ่าเผย, ขาย, conscientious objector, hairbreadth, heptahedron, valediction, off-hour, กระทิง, การไฟฟ้ายันฮี, gibbet, elevated, Tummbledown, ธุดงค์, nonce word, nominative absolute,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์