บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Siegfried

Siegfried n.
1. ซีก-ฟรีด ผู้กล้าหาญในเรื่องนิยายของเยอรมันหลายเรื่อง
คำศัพท์แนะนำ
เข้าที, component, Y-gun, หวาน, เทิ้ม, ผมไม่ต้องตรองก็ได้, separable, king post, รบกวนประสาท, queen dowager, predacious, strangely, rampart, ก่อนเพื่อน, เสียกบาล, essential, กำหนัด, คนึง, textual, Jonathan, draughty, tomfool, exploit, tattler, trill, squirrel, speech, เมื่อวันก่อน, jolt, อนันตสมาคม, ere, decathlon, interim, เทียน, teeny, what, ชิมลาง, these days, จังงัง, flower, east wind, ตัวเชิด, Litt. B., สนุกสนาน, bank bill, chaulmoogra, remiss, true to type, henpecked,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์