บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Siegfried

Siegfried n.
1. ซีก-ฟรีด ผู้กล้าหาญในเรื่องนิยายของเยอรมันหลายเรื่อง
คำศัพท์แนะนำ
agglutination, แดงฉาน, การเรือน, มหาละลวย, recrudescent, unreliable, ตรงไปตรงมา, company, วกลบคูณหาร, stereotype, เรื่อง, การงาน, surlily, คลื่นแสง, tush, นามบัตร, tourer, jarful, admirableness, costliness, pygmy shrew, unremitting, roundabout, epitome, ตัวลบ, หนังสือรายสัปดาห์, แกซ, baleen, frantically, หลังเวลา, depletion, กะดี, คิมหันต์, assuage, crease, intracranial, stationary, blue chip, reduction gear, Celtic, blood heat, stock model, ชาวนอก, toon, อักษรกล้ำ, รียบร้อย, เท่าไร, holloa, get out,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์