บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Siegfried

Siegfried n.
1. ซีก-ฟรีด ผู้กล้าหาญในเรื่องนิยายของเยอรมันหลายเรื่อง
คำศัพท์แนะนำ
ศุภมัสดุ, purple rope, ไอพ่น, storeroom, เกะกะ, manege, alphabet, soap bubble, Rama VI, traduce, dowager, capital goods, prothalamion, dumb irons, ประหาร, slain, opinion, ปรื๋อ, in company with, Virginia, idea, organic, ajar, สืบร่องรอย, bases, youthfulness, Lydian, what you may call it, familiarization, Franz, ขนาน, upholster, hamburger, reality, หินอัคนี, props, หลังลาย, expansion, เจ้าแผ่นดิน, chicken, enthrone, fore and aft, dairymaid, มุบมิบ, standing committe, spriness, กอปรด้วย, vicinity, ลมตะกัง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์