บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Siegfried

Siegfried n.
1. ซีก-ฟรีด ผู้กล้าหาญในเรื่องนิยายของเยอรมันหลายเรื่อง
คำศัพท์แนะนำ
rope in, ดักคอ, statist, whirlwind, shirtfront, militate, imperatively, ขาดวิ่น, ขี้หนาว, แค่นแคะ, ระคน, flivver, surprise, cosmo-, ัศนวิสัย, combination wrench, อาบัติ, วันอาทิตย์, ต้ม, ตัวหาร, grandam, กามคุณ, เวิ้งนาครเกษม, talkies, nominative, old, locality, cheroot, ยุดพัก, เลือดนก, high road, British Thermal Unit, hopelessly, เมื่อ, tower, giddily, construction battalion, exchange, เลเพลาดพาด, dumpling, ด้าว, นิ้วกลาง, outstrip, Neapolitan, ถิ่นไทยงาม, จำเริญ, shopkeeper, fruitfulness, ผัน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์