บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Scotland

Scotland n.
1. ประเทศ ซคอท-แล็นด อยู่ทางส่วนเหนือของเกาะ Britain
คำศัพท์แนะนำ
แร้ว, Clive, ได้เสียกัน, bring into effect, rudely, ancient demesne, philatelist, burp gun, formulate, far cry, wood apple, bear out, กล่าวโดยสรุป, column, diffident, คติ, stalwart, โขด, all in, Samoas, ทะเบียนสำมะโนครัว, ไม่ไหม้ไฟ, live in, เป็นตุเป็นตะ, ทั่วถึงกัน, pale, Devonshire, urine, marine engine, แหยะ, alarmingly, inconvertible, anamorphic lens, wages, disorderly, plaza, torpidly, all there, piteousness, มหาตมะ, ตามลำดับเวลา, ีบสูง, จเร, หนาด, National Stadium, USOM, dialectic, slate color, manfulness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์