บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Saudi Arabia

Saudi Arabia n.
1. ประเทศ (แซ-อุดิ อาเรเบียะ) ซาอุดีอาระเบียมีริยาดเป็นเมืองหลวง
คำศัพท์แนะนำ
หมุนเวียน, arch-duke, แน่ใจ, Eiffel, ปลีน่อง, forgiven, curacy, short shipment, เพ่งเล็ง, เหี่ยว, F.R.S., ascribable, spat, เป็นปี่เป็นขลุ่ย, ร่วมสายโลหิต, country house, วิหาร, industrial, million, constitution, กระเชียง, appellate jurisdiction, bilingualism, China rose, นักพรต, untidy, ลำเจียก, ตอบ, accustom, allay, retro-, ฟาดเคราะห์, regiment, comtesse, replacement cost, hammer and tongs, pulsate, แร็กเก็ต, sunbath, lean face, pound, sweep him off his feet, stamp mill, war of nerves, ineptly, ตามแต่, prayer book, นิทานเก่าเอามาเล่าใหม่, curry leaf tree,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์