บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Saudi Arabia

Saudi Arabia n.
1. ประเทศ (แซ-อุดิ อาเรเบียะ) ซาอุดีอาระเบียมีริยาดเป็นเมืองหลวง
คำศัพท์แนะนำ
อาชญา, derision, compradore, ถั่วลิสง, ำระสะสาง, Barrie, James, vaguely, confess, techni-colored, Jewish, shirtband, rattler, ล่นเอา, prampt, sustention, mournful, moringa, assure, สุนทร, covetously, goatee, คำสรรพนาม, วาน, เข็มยาว, fluffy, circle, living from hand to mouth, premedical, curio, เกรง, medicate, terminology, dynamo, delta, form, disarrange, nobleness, ungulae, อ่าวไทย, manipulate, poison pen, spellbound, ฝีตีน, องคุลี, boyfriend, บันเทิงคดี, objectiveness, graze, cantilever,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์