บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - PPA

PPA
1. = per power of attorney โดยหนังสือมอบอำนาจ
คำศัพท์แนะนำ
เถ้าเก, nought, khmer, tone arm, prize scholar, revenue stamp, เป็นห่วง, เสาะ, แอ้งแม้ง, ticking, searchwarrant, straying, tourer, รู้เบาะแส, drivel, อสุจิ, decode, slyly, parliamentary correspondent, Jakarta, jury box, trustbuster, เหลือบ, profession of arms, ด้านหน้า, ปากร้าย, กระเหี้ยนกระหือรือ, แซงแซว, มุง, instantaneously, rejuvenate, แข่ง, สหพันธ์, unheralded, sugar beet, ุปะ, ครหาว่าร้าย , disheveled, templar, shoo, school dame, ้อนถึง, ฉียง, universal joint, chump, สมาคม, gym, หนองน้ำ, มุทะลุ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์