บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Oxford bags

Oxford bags
1. กางเกงขาใหญ่
คำศัพท์แนะนำ
Surrender, บ่า, detractor, 'twill, ยำเกรง, hang-dog, fluorescent, wardrobetrunk, budget speech, potently, trigonal, ศากย, stocky, standard of living, ออกบวช, court of law, ๒ ทุ่ม, putty medal, คราวนี้, เต่าทะเล, grease the plams of, patent office, โรงกระษาปณ์, sacrilege, Hessian fly, ติดตัว, asperse, กินง่าย, ชนักติดหลัง, S, ideographical, stomach, เผื่อแผ่, อสงไขย, string band, พยุหแสนยา, suture, จำนวน, garble, ออกหน้าออกตา, พระบรมวงศานุวงศ์, quadrature, premium grade fuel, medicate, gigolo, ตาเต็ง, principally, เงินสำรอง, recurrent,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์