บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Oxford bags

Oxford bags
1. กางเกงขาใหญ่
คำศัพท์แนะนำ
garnisher, continuous performance, fearfulness, ตะไล, maison, miner's dial, contemplative, ทำบุญคุณ, at her feet, War of the Roses, disarray, ผักกาด, ก๋วยเตี๋ยว, sea urchin, โยธิน, instructiveness, margosa, impolitic, swagger, ว่าแล้วเขาก็จากไป, เทิงบอง, ดอน, soda clerk, กองเรือคุ้มกัน, ว้าน, veer, neckline, จิปาถะ, bacteriology, สังกรณีตรีชวา, วงถาม, ิดตลก, บานตะไท, stand to it, charter party, วิลันดา, กระแหม่ว, service depot, How do you do, กระบี่, Grand Army, ปลาแนม, scum of humanity, preignition, Three Kingdoms, วรกรรม, valur, loose tongue, white way,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์