บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Oxford bags

Oxford bags
1. กางเกงขาใหญ่
คำศัพท์แนะนำ
quit, shakedown, ค้าว, fungi, ันปลอม, อีกอย่างหนึ่ง, ราชาภิเษก, cart horse, เขาทิ้งหนังสือไว้บนโต๊ะ, solar plexus, -petaled, facia, Rome, ทะลาย, วียนหัว, กลุ่ม, divisible, pick up his heels, singing, alumni, drainage basin, ฟู, hydraulic, เกศ, อันดับ, กรุงเก่า, คั่ง, หาด, filial, irresolute, twinbed room, alkalinity, ้องสงสัย, brown rice, vividly, wis, bombardier, ภายหน้า, firstborn, ดูประหนึ่ง, บริขาร, เสบียงกรัง, ลาบ, ตัวเมีย, sloop, อิหลักอิเหลื่อ, macaque, ับเจ่า, subsidize,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์