บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Oxford bags

Oxford bags
1. กางเกงขาใหญ่
คำศัพท์แนะนำ
personification, ลี้, slumbrous, hard upon, impeachable, coffin, ผ้าเช็ดหน้า, negligible, มโนสาเร่, involute, papal, Opium Convention, Welsh man, วิเทศสหการ, Cuba, Kuroshiwo, กะกะ, distrust, veteran, bug, restore, gravitate, seasonableness, serve you right, spellbound, fit him to a T, จำเป็น, departure, kindliness, sweatshop, water meter, anticlockwise, -atile, ข้าวสวย, futurist, unchain, ready-to-wear, ผ็ดร้อน , ตีแปด, Tripitaka, wick, allstar cast, Indra, apace, mods, apoplectic, ทะเลาะวิวาท, detail, intellectually,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์