บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Oxford bags

Oxford bags
1. กางเกงขาใหญ่
คำศัพท์แนะนำ
กระโดดร่ม, wordly-minded, contrary, pamper, derailment, prepossession, กระทรวงธรรมการ, สันนิบาตชาติ, คลุม, บรรจุ, key move, elasticity, changeable, ตีนถีบปากกัด, murmur, เนยแข็ง, ประเดิม, might, namby-pamby, สัปคับ, watery, เคย, -th, of record, dropped goal, อุ่นหนาฝาคั่ง, เอ, datum, ทันที, เถียง, trill, กึงกัง , ทิศหรดี, ประณาม, ethics, exception, neo-, later on, paragraph, ว่าง่าย, เห็นชอบ, wine palm, ต้อง, trade allowance, darkness, hard cash, ตัวตั้ง, Internationale, sweet basil,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์