บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Oxford bags

Oxford bags
1. กางเกงขาใหญ่
คำศัพท์แนะนำ
ตัว, โพลน, ต่แรก, Napoleonic wars, ทแกล้วทหาร, สายโซ่, ซึ่ง, ลูกกลม, เปลี้ย, ซิบ ๆ, strobe, weightily, มาเลเซีย, โจ๋งเจ๋ง, ชื่นบาน, โหด, บ้าง, ภาวนา, Queen's English, proficiently, gm., scabbard, เวียดนัม, fundamental, กระดิกหู, censoriousness, ghoulishly, hereabouts, wiseman, o'er, บังแดด, ริน, thrombosis, แสรก, ค่านา, drearisome, ขมิบ, fleet engineer, โฉมตรู, odorously, bill broker, nationalist, squib, break of day, ปลืองสมอง, ลบมุม, ลำพอง, cacao, สอ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์