บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Oxford bags

Oxford bags
1. กางเกงขาใหญ่
คำศัพท์แนะนำ
astringent, wart snake, statutory, ชาวตลาด, above ground, Tennyson, ขึ้นหน้าขึ้นตา, tear around, twi-, เก้ง, เขนย, married, sweatband, ตัณหา, moment, โจษจัน, discrepant, phalanx, หลักฐาน, ปล้น, soapstone, ชมพู่กะหลาป๋า , notched, alias, deceleration, base-ball, wall cress, suspension bridge, ภารจำยอม, ่างเรียงพิมพ์, paratroops, มื้อ, fight his way, good Samaritan, forefront, ม่อต้อ, booty, trencher, immerse, drowsy, เขิน, exo-, fireclay, ลูกกุญแจ, ironically, วิ่งแข่ง, struggle for existence, ดุ, ขวั้น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์