บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Olympic

Olympic (โอะลีม-พิค) n. adj.
1. เกี่ยวกับโอลิมปัสหรือโอลิมเปีย
2. สูง, สง่า
3. มาจากสวรรค์, เทพดา
4. บุคคลผู้สุขุมคัมภีรภาพ
คำศัพท์แนะนำ
kowtow, trickery, พวงมาลัย, jalopy, แก้มือ, rissole, school days, ขัดหู, subvert, rioter, โคนผม, gentlemen-in-waiting, แสงจันทร์, ไพรัช, ต้นขั้ว, evasiveness, Boer, distillation, สถานเอกอัครราชทูต, กนก, ครัน, preponderant, ตีสกัด, ประเชิญ, hatpin, low latitudes, perpetuation, in extenso, whosesoever, prefatorial, coordinates, Lancelot, ูบฟอดใหญ่, ปรื๋อ, ผ้าคลุมหน้า, inhumane, pillbox, shag, ทุพพลภาพ, Volta, Union of Soviet Socialist Republics, container, ท้ายโต่ง, ร่น, marriage portion, บุญฤทธิ์, decimal notation decimal point, อวยพร, มุสาวาท,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์