บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Manchu

Manchu (แม็นชู-)
1. ชาวแมนจู, เม่งจู, เกี่ยวกับแคว้น Manchuria (แม็นชู-เรียะ) ทางภาคเหนือของจีน, เกี่ยวกับราชวงศ์เม่งจู
คำศัพท์แนะนำ
decade, young one, theorem, retrospectively, unseemly, direly, molt, holy communion, ลง, จัก, cathode-ray tube, photostat, สดคาว, ฤทธิ์เดช, reelish, paw, lac, revenged, ท้องสนามหลวง, decorative, แร็กเก็ต, ทรงกะลา, salty, โอ้โฮ, wattmeter, bottleneck, ชี่ยวชาญ, ้อยหรือ, admission, ไม่เคย, เจดีย์, safe, ชายแดน, give vent to, สุคติ, หวั่นวิตก , น่ารัก, โคลน, brave, กรอบเค็ม, smilingly, futures, สำคัญ, wickedness, lowbrow, เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหนเสีย, ค่า, mark time, oak,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์