บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Manchu

Manchu (แม็นชู-)
1. ชาวแมนจู, เม่งจู, เกี่ยวกับแคว้น Manchuria (แม็นชู-เรียะ) ทางภาคเหนือของจีน, เกี่ยวกับราชวงศ์เม่งจู
คำศัพท์แนะนำ
grandee, hedonism, วิธี, กระเด็น, man-hour, frescoes, valence, อ-, right side out, volumetric analysis, large-handed, bigoted, ฟันซ้ายป่ายขวา, condense, despicably, nuclear test, tousy, แตกคอ, Lords of creation, Petition of Right, nebulium, เทือกเถาเหล่ากอ, กะพร่องกะแพร่ง, zero, poke fun at, seventh, decidedly, ล่ง, addresser, electrolytic condenser, Horse Guards, ทดเลข, มหาดไทย, discountenance, trade up to, หมุน, กระถาง, กระทรวงต่างประเทศ, adulatory, shopwalker, ฉัพพรรณรังสี, ลิศลอย, overdone, ตีนหน้า, Wilsonian dream, ทรงพระพิโรธ, appositely, dining room, ราชพฤกษ์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์