บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Manchu

Manchu (แม็นชู-)
1. ชาวแมนจู, เม่งจู, เกี่ยวกับแคว้น Manchuria (แม็นชู-เรียะ) ทางภาคเหนือของจีน, เกี่ยวกับราชวงศ์เม่งจู
คำศัพท์แนะนำ
uproar, fit, ข่มเหง, pea, waggishness, oven, aport, F.M., prickly heat, unaccountability, Pyrenees, นิมิต, Armageddon, irate, ขุนทัพ, skipping rope, ขบ, vive, หมัน, compressive, พอก, bloom, take wings, fret, profuseness, อีกอย่างหนึ่ง, revalue, garboard strake, text, ไข่จะละเม็ด, personal, doily, บังคับ, ธรรม, documentary film, lifeboat, blazer, radio star, สาราณียกร, บั้นหลวง, perfection, positively, seethe, ยึด, Don Quixote, ย่างไร, remnant, ambassador, section mark,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์