บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Livy

Livy n.
1. ลีฝ-อิ นักประวัติศาสตร์โรมัน เกิด ๕๙ ปีก่อนคริสต์กาล ตาย ๑๗ ปี หลังคริสต์กาล
คำศัพท์แนะนำ
beggar-my-neighbor, ปลงใจรัก, ตำรวจ, ก, ad rem, Talos, stupidity, sidetrack, -ed, sold, grip, garland, เซา, kowtow, full-bodied, ไก่รุ่นกระทง, โด่, เงินทอง, สมประดี, neutralist, มารดา, paternalism, disorderly, squally, แป, by and by, naturalistic, guiltlessly, เท่า, ระสิทธิภาพ, สถาน, royal, petrol jelly, desecrate, retaliate, ห่อ, restitution, sine, abettor, บุก, doublets, รอหน้า, ขั้น, Assamese, ทัณฑฆาต, topiary, เห็จ, elected members, cyclopaedia,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์