บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - L.V.S.

L.V.S.
1. = light value system วิธีถ่ายรูป
คำศัพท์แนะนำ
anesthesia, gent, booms, ข้าทาส, expendsiveness, อะไรเอ่ยอยู่ในกระเป๋าของฉัน, deadly, frosty, ขนาดเท่าคน, exship, perpetrator, bearing metal, stirring a finger, sway, culture pearl, multiple, เจื่อน, เพียร, สถานี, คานเรือ, double-quick time, วจี, long-limbed, ศอกเข่า, เต้าหู้เหลือง , White House, predictable, Park Avenue, อวย, bass clef, rapture, chief priest, orderliness, บัญชีเงินฝาก, hor d'oeuvres, ซ่อมซ่อ, บัดนั้น, ต้นเสียง, strike, blackboard, บัลลังก์, บก, preferred share, พวงนาค, โขลง, draw on, ย้าย, Interstate Commerce Commission, jet motorboat,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์