บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - L.V.S.

L.V.S.
1. = light value system วิธีถ่ายรูป
คำศัพท์แนะนำ
ขาตะไกร, ไก่ตัวเมีย, thoughtful, โต้ต้าน, ชาวพื้นเมือง, stick up for, remittance man, มอนไข่, intersect, aircraft carrier, wonder-worker, piquant, ซิ, รองอธิบดีกรมอัยการ, คะเน, ยานยนต์, ทจร, shindig, pronounce, ทิศบูรพา, อนุ-, unlucky, อ.ก.พ., cross, ne, พรื้อ, ล่ะ, แข็งขัน, X-ray tube, พรมแดน, ศิลปะ, overate, เดชะบุญกุศลที่ได้ทำมา, unbroken, ข้าวเหนียวดำ, aplenty, win his spurs, furtiveness, uneven, slot, daft, extraterritorial right, allergy, Rd., แม่น้ำพรหมบุตร, เกียร์สูง, ก่อ, learnedly, on-,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์