บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Jeremiah

Jeremiah (เจริไม-อะ) n.
1. ผู้ทำนายความฉิบหาย
คำศัพท์แนะนำ
ลงแขก, fearful, turbogenerator, adeptness, salad dressing, รถเสบียง, บ่วง, babe, seventeenth, cardigan, วัด, grounded, flutter, busybody, verile, gallantry, เท่าใด, locution, ผู้กระทำผิด, struggle, อารัมภกถา, ฉุน, ่างเรียงพิมพ์, mental arithmetic, dilatorily, Archimedean, ปอดบวม, greasy, whirligig, office hours, แข็ง, bouillon cube, U.S.P., casus belli, ผ้าผ่อน, triangulation, บางครั้งบางคราว, bravado, fiendishly, asperity of temper, bugaboo, bedim, deform, , จิ๋ว, ผู้สนับสนุน, เซลล์, preempt, อะไรๆอาจจะเกิดขึ้นก็ได้,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์