บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Jeremiah

Jeremiah (เจริไม-อะ) n.
1. ผู้ทำนายความฉิบหาย
คำศัพท์แนะนำ
พุด, ดอกไม้ไหว, คิก ๆ, เปรต, อวด, เท่าทุน, driving wheels, อีก๋อย, D.S.O., shoulder knot, gentleman ranker, messieurs, Fabianism, ชั่วฟ้าดินสลาย, Tourist Trophy, ancient lights, Moroccan, glassful, เลี้ยงแขก, benignant, foreknowledge, ทะมัดทะแมง, flint glass, lose my way, โป้ปด, able, alcoholism, dissolutely, ผดุงครรภ์, tourism, เงินตรา, bank rate, bureaucracy, dreamland, successively, ชั่วคราว, systematize, squaretoes, get about, ื่มวิสกี้ดวด, ยวงขนุน, าด, third degree, คัน, กาฬ, น้ำค้างแข็ง, เก็บ, omnipotence, pug,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์