บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Jeremiah

Jeremiah (เจริไม-อะ) n.
1. ผู้ทำนายความฉิบหาย
คำศัพท์แนะนำ
altimeter, แนวหิมะ, amuse, murderess, ขยิก, สี่, Dear Sir, The Mill on the Floss, sibilate, subarctic, ่ากลางปล้อง, เสียกำลังน้ำใจ, ร่องน้ำ, let's, apron, visitor, flown, first, curry favor, plait, ผู้สำเร็จราชการ, กระรอก, lugage boot, pagoda, แกงจืด, ungentlemanly, wages, amah, Solomon's seal, ศาลาประชาคม, พรู, beta, disabuse, analogy, me, ทุนทรัพย์, flavour, king crow, กระเบื้องถ้วยกะลาแตก, ผู้หญิงกระจ้อยร่อย, Galilee, senora, trencher, inform, ไพล, บิดร, ถูกต้อง, กล้องแกล้ง, hemorrhage,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์