บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Isle of Man

Isle of Man
1. เกาะเล็กเกาะหนึ่ง ทางตะวันตกของอังกฤษ เป็นที่แข่งรถยนต์
คำศัพท์แนะนำ
ล้มคว่ำ, flyleaf, pecuniary, ซุกซิก, vice versa, จงระวังตัวให้ดี, จ๋อย, รู้ทัน, นั่งโต๊ะ, watery, vaporous, conning tower, judiciousness, early in the morning, Bantu, เซนติเมตร, topping, ก๊าบ ๆ, ทัศนาจร, , meant, ถือเนื้อถือตัว, กฎแห่งการคาดคะเน, ลูกสวาท, penny dreadful, proforma, downtrain, amiability, ่วมใจ, รจนา, vaunting, faugh, Man of Sorrows, propagandist, รถจักร, rupture, mass psychology, กรดกำมะถัน, bowie, sociability, thallium, สวรรคต, aback, ทาสน้ำเงิน, stool pigeon, อัตราขนส่ง, oppressive, typographer, twitter,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์