บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Isle of Man

Isle of Man
1. เกาะเล็กเกาะหนึ่ง ทางตะวันตกของอังกฤษ เป็นที่แข่งรถยนต์
คำศัพท์แนะนำ
opencut mine, retraction, ร้น, หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, executioner, vaccine, ชะล่าใจ, replacement, D.S., บัวลอย, winsomely, arty, หม่อมราโชทัย, รัด, drop bar, tenacious, calculating, fusion, scratch the surface, หญิง, centenary, dicer, เกลือแร่, โบราณวัตถุ, lizard, งุบ, ทำโทษ, come up, อนิจจัง, หอมฟุ้งจรุงใจ, ผึ่งผาย, aglow, divorce, movie, งอก่อ, landing gear, Mephistophelean, lactose, ก้าวหน้า, มิลลิกรัม, เร็ว, ฟองน้ำ, โรงนา, interweave, overwhelm, ชาวรุสเซีย, ้ามหน้า, แกงแนง, ไม้คาน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์