บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Isle of Man

Isle of Man
1. เกาะเล็กเกาะหนึ่ง ทางตะวันตกของอังกฤษ เป็นที่แข่งรถยนต์
คำศัพท์แนะนำ
superfluousness, อวัยวะ, Lombard Street, corrective, บอระเพ็ด, โค้ง, ตำรวจลับ, Wilder, consistence, หน้าฉาน, พระเจ้ามหาชีวิต, nuclei, design, infuriate, flag of truce, ride roughshod over, non sequitur, freemason, หอสูง, แม่ยาย, ฉัตรมงคล, embrocate, epic, ข้าวละมาน, emery cloth, lay claim, atrocious, prodigious, put upon, รู้ดี, Stalinite, book club, exigency, fire station, พระลอ, responsible, dualism, swanherd, likeliness, the Great Mogul, ข้อมูล, skeleton, tortoise, sou, cargo, ส้อง, re-sort, ลาดเงิน, มายา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์