บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Isle of Man

Isle of Man
1. เกาะเล็กเกาะหนึ่ง ทางตะวันตกของอังกฤษ เป็นที่แข่งรถยนต์
คำศัพท์แนะนำ
yr., eavesdropping, ฆ่า, ่างเหิน, ลูกยอ, ร่างพระราชบัญญัติ, Recruiting Department, warmly, X rays, fling to the wind, เตาแก๊ส, stare, ศัลยกรรม, ขายส่ง, ขยั้น, warm, ให้เกรียกจะเอาคืบ, strategy, famous, หูหนาตาเล่อ, เตรียมตรม, spotlessness, kelson, ปุลลึงค์, ช้อน, hypothenuse, grandnephew, snail, conveyer, ปรุง, well-to-do, barbet, เหยาะ, pros and cons, สะดึง, มะค่า, lowering, พิ่มเติม, ธนาณัติ, unending, amateurishness, Ž, สิบโท, จ่าปี่, รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, relative, contrary, permit, ชกต่อย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์