บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Isle of Man

Isle of Man
1. เกาะเล็กเกาะหนึ่ง ทางตะวันตกของอังกฤษ เป็นที่แข่งรถยนต์
คำศัพท์แนะนำ
marriage lines, เย้า, wardroom, อาชีพ, puff cake, bandwagon, regnal years, sulkiness, there was, cheese plate, เรือที่นั่ง, statist, chemical, pathology, สาร-, ย่าม, ไอน้ำ, สั่งขี้มูก, เข็มซ่อนปลาย, sweatband, เต็ม, imposingly, พากเพียร, แหว, palankeen, โศก, showman, possible, แควก, โย้เย้, laminate, บุทคล, catacomb, Istanbul, เขาจะเป็นทุกข์เป็นร้อนสักนิดก็หาไม่, quaternary, nowadays, laughing, Triple Alliance, hermitage, far and wide, Mongolia, impart, ่อนปรน, ห้ามเดินบนสนามหญ้า, hermit, collective security, ใบรับ, เคราะห์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์