บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Indonesian

Indonesian (อินโดะนี-แฌ็น) n. adj.
1. เกี่ยวกับ Indonesia (อินโดะนี-ฌะ), ชาวอินโดนีเซีย
คำศัพท์แนะนำ
ใบขนุน, clamdestine, coxcomb, Berlin, แดดจ้า, peace conference, dew, languorous, ส่า, backward, จ่าอากาศเอก, เครื่องยศ, หมดหวัง, bleeder, self-governing, paillasse, crassness, แม่น้ำยมนา, subdued, ีแผ่ , promotion, implied, ข้าวพอง, innermost, ทาม, third party, ลูกทอย, courtship, crawling fish, presidency, occult, Public Utility Act, inset, pity, สามารถ, putsch, ขายชาติ, counterclaim, natty, unobtrusive, กระบอกสูบ, แสวง, อ้าย, maneuver the strings, narcissus, thwartships, turn tail, rejectamenta, ASA,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์