บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Indo-Malaya

Indo-Malaya (อีน-โดะ มะเล-ยะ) n.
1. เอเชียอาคเนย์รวมทั้งเกาะใกล้เคียง
คำศัพท์แนะนำ
ช้ำรั่ว, ambassadress, master of the King's Household, powder puff, faun, exult, parathyon, entourage, tingle, jaggery, car, cocksfoot, ข้อกล่าวหา, ระบิลความ, ลัคนา, ทั้งกินทั้งทาทั้งพาไปบ้าน, etch, stridently, วิ่งจี๋, rifleshot, weight, haven't, monarchism, ศาสนาคริสต์, transcription, shot, tablespoonful, minionhireling, efficiency, on the fly, paraffin, ventral, ไม่ช้าไม่นาน, dejected, แตกฉานซ่านเซ็น, mosquito net, standardize, loath, authenticity, ติดตั้ง, unfortunate, สักประเดี๋ยว, lugger, rose window, Taffy, ไก่ฟ้าพระยาลอ, report stage, lamp, express way,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์