บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - I

I n. adj.
1. ใช้เป็นเลขโรมัน เท่ากับหนึ่ง เช่น II = ๒ III = ๓ IV = ๔, อักษรไอ, (รางเหล็ก) มีด้ามตัดขวางเป็นรูปตัวไอ, ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
commercially, X-ray Photograph, ตอ, ฉีกหน้า, บางที, communistic, piggishly, wrestle, ดีŽ, Lancashire boiler, upright, civvies, อัณฑะ, touch-me-not, demy, Eton crop, มดจดเรียบร้อย, กระทบกระแทกแดกดัน, พระนม, เผิน ๆ, สมัยก่อน, shily, espionage, ละอาย, Marxism, all along, ั้งแต่, indication, loge, ทุศีล, revisory, Emden, on accout, universal coupling, ไม่มี, contrabass, basketball, ลวร้าย , Singhalese, huckster, lanoline, allegiance, เธอจะต้องไม่พบเขา, staff, unwound, ใบหุ้น, regared, ท้อถอย, เสื้อกางเกง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์