บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - I

I n. adj.
1. ใช้เป็นเลขโรมัน เท่ากับหนึ่ง เช่น II = ๒ III = ๓ IV = ๔, อักษรไอ, (รางเหล็ก) มีด้ามตัดขวางเป็นรูปตัวไอ, ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
under repair, shortbread, ุอำนาจ, meet him halfway, see stars, stimulant, thankless, วก, ข้อบกพร่อง, at our elbow, real, inverse proportion, papers, แม่น้ำยมนา, jet-propelled, ย่อความ, heathen Chinese, firing step, summing, เตย, maisonnette, ปูม, battle-field, หูกวาง, rime, ชมเชย, filibuster, wharfage, เลอ, beachhead, งอก่อ, apposition, less, gate-keeper, exterminate, conserve, annunciate, space writer, มื่อไร, สังหรณ์, เลขานุการ, secession, limitless, เพื่อนมนุษย์, broad gage, subserviently, dollar princess, tram, optics,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์