บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - I

I n. adj.
1. ใช้เป็นเลขโรมัน เท่ากับหนึ่ง เช่น II = ๒ III = ๓ IV = ๔, อักษรไอ, (รางเหล็ก) มีด้ามตัดขวางเป็นรูปตัวไอ, ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
foray, fall asleep, weekly, slime, ปุ, snuffle, Asoka, Holy Family, bridgehead, shrill, agrarian, sarsaparilla, illustrator, Straits of Dover, dun, boor, pale hand, idle wheel, spline, champagne, แยบยล, สถาปนิก, gawk, general, กระดาษว่าว, wherein, crabwise, K.C.B., อดยิ่ง, เกียวโต, ไก, ทิพยญาณ, ดอกทอง, ค้าง, ไหว้, resin soap, Supreme Being, set piece, expound, กองร้อยปืนใหญ่, swat, rampage, ตึงตังโวยวาย, ingenuously, confetti, autobiographic, gallop, class war, ชกต่อย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์