บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - I

I n. adj.
1. ใช้เป็นเลขโรมัน เท่ากับหนึ่ง เช่น II = ๒ III = ๓ IV = ๔, อักษรไอ, (รางเหล็ก) มีด้ามตัดขวางเป็นรูปตัวไอ, ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
centrally, naval attache, ตีราคา, trade school, heyday, ร่วงโรย, nearness, bold-faced, whensoever, scallawag, silo, คล้วคลาด , ersatz, ่างเหิน, สมเด็จพระสังฆราช, กระทรวงพาณิชย์, amongst, ยิบตา, accusing, mutinous, black and white, chopper, สมโรง, รื่นรมย์, เกษม, shell, tablespoonful, graniteware, กองหน้า, โรงพิมพ์, e.g., น้ำคาวปลา, ครึ่งปี, สมัยก่อน, craving, เจดีย์, องครักษ์, on the right side of, let fly, ประทาน, atheistic, -path, extracosmical, enrollment, Siegfried Line, โซก, บานแผนก, Macbeth, โน้ม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์