บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - I

I n. adj.
1. ใช้เป็นเลขโรมัน เท่ากับหนึ่ง เช่น II = ๒ III = ๓ IV = ๔, อักษรไอ, (รางเหล็ก) มีด้ามตัดขวางเป็นรูปตัวไอ, ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
Tchaikovsky, Peter llyich, ยืนคำ, นี่ไงล่ะ, กวยจั้บ, un-English, contretemps, Kedah, nullification, cry her heart out, ร้อนอกร้อนใจ, state trial, คุด, irate, Laborite, painstaking, trade name, cricket, ช้อนชา, นย้าย, cattle egret, virulent, simplicity, pregnancy, อมิตร, พรู, freeborn, polygamous, morbidly, Consols, get on with you, fleeting, พิศวาส, center, กระเซอะกระเซิง, ลงรากตึก, footpad, comme il faut, สมน้ำหน้ากะลาหัวมัน, ไพร่หลวง, piquancy, sump, nutriment, snake charmer, ฮัลโหล, สนามบินดอนเมือง, Irishman, shoreward, ascertainable, make,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์