บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - I

I n. adj.
1. ใช้เป็นเลขโรมัน เท่ากับหนึ่ง เช่น II = ๒ III = ๓ IV = ๔, อักษรไอ, (รางเหล็ก) มีด้ามตัดขวางเป็นรูปตัวไอ, ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
เมื่อไรเราจะร่ำรวยสักทีหนอ, vat, ดีเดือด, Nepalese, Burgundy, in session, persuasive, โลมเล้า, call, กองพะเนิน, โวย, chanticleer, ด้เสีย, sweetly, tensile force, การฆ่าฟันกัน, ปืนกล, profusion, rebus, จริต, อด, เป็นตุเป็นตะ, secularist, scaremonger, incense burner, 'way, forsake, สภาเศรษฐกิจ, castigatory, ศีลสิบ, unpopular, plant, redolent, invincibly, pay-in book, self-propelled, breast of a hill, speaker, indoctrination, strewed, agnosticism, regalia, grandam, artifact, ศึกสงคราม, โดนดี, figurehead, ragout, ปอ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์