บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - I

I n. adj.
1. ใช้เป็นเลขโรมัน เท่ากับหนึ่ง เช่น II = ๒ III = ๓ IV = ๔, อักษรไอ, (รางเหล็ก) มีด้ามตัดขวางเป็นรูปตัวไอ, ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
โปรยปราย, บัก, รถกระบะ, welladay, adhesion, รุ่ง, verbally, coed, inventory, A Streetcar Named Desire, on the stock, bishop, rani, โลกนาถ, Hejaz, dutifully, Academie Francaise, ignorant, ภารกิจ, จ่าอากาศโท, Rabeleais, margin release, thought, ทะ, minefield, traditionally, Turkmans, ลมบ้า หมู, ความจำเป็น, temperance society, visiting, คบ, thieves' Latin, พระบรม-, ขัดสมาธิ, articular, Wren, Christopher, จำปี, terminological, cab, hedgeborn, ากแต่ว่า, คุกคาม, lateen ship, mushroom growth, O.K., โง, mixture, orthopedics,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์