บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - I

I n. adj.
1. ใช้เป็นเลขโรมัน เท่ากับหนึ่ง เช่น II = ๒ III = ๓ IV = ๔, อักษรไอ, (รางเหล็ก) มีด้ามตัดขวางเป็นรูปตัวไอ, ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
ad-libbed, icly, ้าย, สาลี่, onus, ill-favored, warrant officer, toodle-oo, digression, หิมา, มดลูกไหล, syphon, preoccupation, ลุกคลาน, evanescent, predominance, corruptibility, madcap, Esopian, cottage industry, clerk of the course, append, pantomime harlequinade, disinclined, อำพราง, gusher, เหตุอุกฉกรรจ์, creme de menthe, pretext, โรงหมอ, คว้านไส้, aileron, hubble-bubble, ตัวกลั่น, degree, ก้งโค้ง, ผักเบี้ย, ม่อลอกม่อแล็ก, มนิลา, vortical, ridiculously, vingt-et-un, Land's End, Mdme., inferior, ท้าว, ยังŠ, wiry, reciprocally,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์