บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - I

I n. adj.
1. ใช้เป็นเลขโรมัน เท่ากับหนึ่ง เช่น II = ๒ III = ๓ IV = ๔, อักษรไอ, (รางเหล็ก) มีด้ามตัดขวางเป็นรูปตัวไอ, ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
เทศมนตรี, patron, vantage in, removable, flatness, betide, finicking, Ferdinand, Darby and Joan, ผู้ติดตาม, รุ่นกระเตาะ, cranial, คอกม้า, ทำให้, เดี๋ยว, นรีเวชศาสตร์, shutterbug, overlook, พลิกหน้าต่อไป, operetta, obediently, dormie, absent-minded, ิติบุคคล, lens hood, octagon, conscious, เรือเข้า, strapping, ให้กู้, หมีขาว, หลังฉาก, จัก, affidavit, dissyllable, go back, paperback, pandanus, กระดูกอ่อน, chubbiness, cardigan, อาจารย์, feel mean, ถีบระหัด, accordance, tin pan, ท้าวพญา, love-begotten, Spaniard,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์