บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - I

I n. adj.
1. ใช้เป็นเลขโรมัน เท่ากับหนึ่ง เช่น II = ๒ III = ๓ IV = ๔, อักษรไอ, (รางเหล็ก) มีด้ามตัดขวางเป็นรูปตัวไอ, ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
อึกอัก, choice. option, bearably, note of hand, hard-shelled, stenotypist, contamination, ตะกร้อ, หัวโจก, pierrette, ที่นั่น, เล่นเพื่อน, footwork, tribalism, calorie, เก็บ, brothers-in-arms, ่ม, out-of-date, เต็นต์, chaperon, ๕ ทุ่ม, grubstake, ข้าวหัวโขน, driven, compensation pendulum, หีนชาติ, lummy, horoscope, Admirable Crichton, ี้โพรงให้กระรอก, mover, manlike, หม้อกรอง, covetous, เทพบุตร, stereotype, อภัย, arsenite, Olympic, unaccented, cubbing, สุมาตรา, เขาไม่สู้ฉลาดนัก, lady's man, ูดเบี้ยว, awkwardness, คริสต์ศาสนิกชน, น้ำเมา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์