บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - I

I n. adj.
1. ใช้เป็นเลขโรมัน เท่ากับหนึ่ง เช่น II = ๒ III = ๓ IV = ๔, อักษรไอ, (รางเหล็ก) มีด้ามตัดขวางเป็นรูปตัวไอ, ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
supersede, radio telephone, sporadic, guidance, lab, หมวกสักหลาด, บนไปข้างหน้า, โจษ, internationalism, กัลปพฤกษ์, ขรม, ปวดท้องเยี่ยว, asthmatic cough, main, cubic content, sodium bicarbonate, นายทหารเรือ, marmot, an, Saxon, maim, ornithologist, ปราชัย, gram centiliter, Anglo-Indian, bellows camera, Oslo, unappreciative, pitch-and-toss, หมุนเงิน, เหียน, A.W.G., upper class, ื่น, cat-ching, denied, there were, gun-lock, kernel, star cloud, loftily, Para rubber, twinge, romanceless, ซึ่ง, compel, stockyard, amiable, บูรพา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์