บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - I

I n. adj.
1. ใช้เป็นเลขโรมัน เท่ากับหนึ่ง เช่น II = ๒ III = ๓ IV = ๔, อักษรไอ, (รางเหล็ก) มีด้ามตัดขวางเป็นรูปตัวไอ, ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
jaunt, โถ, flat, ปะขาว, in the womb of time, save the situation, ต้นแขน, cloudy, โมฆ, พู่, criminologist, ้องกิ่ว, หินตะกอน, wren, พริ้มเพรา, organdie, diver, midinette, baldness, แนะแหน, ทัศนาจร, เอื้อมอาจ, , หยุดเรียน, glamourize, slowworm, สาธารณสถาน, multiplicity, gunstock, เตือน, creative, นางใสสดงดงามดังเรขา, complaisance, single flower, scruff, white tie, Parthia, make a clean breast of it, quintuple, belonging, หลัง, cabinet, hypotheses, อาหรับ, uncouthly, inexpert, ง่วนเฉียว, bigheaded, put on too much side,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์