บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - I

I n. adj.
1. ใช้เป็นเลขโรมัน เท่ากับหนึ่ง เช่น II = ๒ III = ๓ IV = ๔, อักษรไอ, (รางเหล็ก) มีด้ามตัดขวางเป็นรูปตัวไอ, ดู personal pronoun บุรุษสรรพนาม
คำศัพท์แนะนำ
recantation, พิณ, Amnesty Act, subdivide, silence, reverence, fancier, break bulk, ครูด, joyfulness, พิสูจน์, drag, woefully, ดุ, whether, สูญหาย, transom, coarsely, โรงพัก, quixotism, ช่างกล, พอกพูน , ่อนเร้น, palm off, ้องทุ่ง, tighten his belt, totter, certification, snug fit, from John-o'-Groats to Land's End, cannonade, pouch, ปฎิญญา, สถานอัครราชทูต, mismanage, perfectly, ต้มเปอะ, horsesense, องค์การกรรมกรสากล, ิ่มตา, collarbone, ุก, in the wake of, roadability, astonish, blossom of youth, dolt, พระราม, come to terms,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์