บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Hungary

Hungary (ฮัง-กะริ)
1. ในส่วนกลางของทวีปยุโรป, เกี่ยวกับฮังการี
คำศัพท์แนะนำ
carnality, ruination, diploma, dregs, lowness, ตะหลิว, หน้าแล้ง, dutifulness, ัดกลอน, ผิดสำแดง, ที่นั่น, หนักหนา, รายการอันนี้, ลูกเห็บ, quintuple, crossheading, upheld, รงพระดำริ, exchange, townsfolk, ชำระล้าง, separatist, thumb his nose at, กล่าวหา, mistrust, donkey engine, zonal, reorient, sandpiper, ถ่าง, ทัพ, ใจคอ, carborundum, leap, ิติบัญญัติ, ช่องทาง, evasiveness, instrument panel, ครั้งที่สอง, letter-perfect, ศิษย์เก่า, shining light, in God's name, curst, warmth, marvelously, ันแปร, spinning jenny, succorless,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์