บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Hungary

Hungary (ฮัง-กะริ)
1. ในส่วนกลางของทวีปยุโรป, เกี่ยวกับฮังการี
คำศัพท์แนะนำ
the Ashes, ชุมพร, octagon, cold snap, tent, ชนะ, เดิมที, take the plunge, เต็นท์, impressiveness, ประนม, heartless, ล่อแหลม, passive vioce, เกี่ยงงอน, live wire, เส้นรุ้ง, aloe, ด้าว, Jupiter, ล้วน, อับจน, wet blanket, imputation, lay down, impending, desirability, for effect, radically, keep quiet, กร้วมกร้าม, reagent, middling, physiologist, stentorian, ตะแหมะแขะ, red handed, ตั้งแต่ต้นจนจบ, separate maintenance, service garage, unbearable, saltcellar, classified, จุฬาลงกรณ์, สังคมนิยม, ทน, กวาดเอาไปเกลี้ยง, censorious, semibreve,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์