บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Hungary

Hungary (ฮัง-กะริ)
1. ในส่วนกลางของทวีปยุโรป, เกี่ยวกับฮังการี
คำศัพท์แนะนำ
sulk, โอกาสก้ำกึ่งกัน, sinecure, สลาตัน, on order, engraving, ืบเสาะ, กำหนัด, abortive, ballast, น่าย, socialist, Easter egg, croaker, probability, ปลีก, be good enough, amethyst, refreshingly, dowdy, Madrasi, tools, platonic, ตู้โชว์, soil, desultorily, หยักไย่, bitt, กินได้, โรมันคาทอลิก, lactic, Peterhof, three-tuber, ระงม, widowhood, สารพัด, shedding, commission merchant, inconvenience, เศรษฐกร, หาเรื่องลำบาก, postern, ย่องแย่ง, seedless, flageolet, remissible, afishing, ขี้แย, goings-on,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์