บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Hungary

Hungary (ฮัง-กะริ)
1. ในส่วนกลางของทวีปยุโรป, เกี่ยวกับฮังการี
คำศัพท์แนะนำ
ลาย, redaction, sow the wind and reap the whirlwind, หูวิทยุ, inert, ิ่งที่ถูกต้อง, ไม่เกรงครหา, denudation, potassium, ผ่าน, โอษฐ์, fighting services, santol, หมายเลข ๑๐ ถนนเดานิง, quantity, amphibolical, unyielding, ผ้าตาหมากรุก, ชิชิ, undid, propitiate, rice bean, คะนน, trigger, labial, attentive, นิทราชาคริต, pressure gauge, ตู่ตัว, monomaniac, amatorial, amiss, coast guard, drag link, underhand, ตะพึด, highly seasoned, eye, โคลง, Ladies' Gallery, major, แขม็บ, trailer city, Pekin, sultrily, attributive adjective, queen of ships, โสหุ้ย, อดแทรก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์