บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Hegel

Hegel n.
1. (เฮ-เก็ล) นักปราชญ์เยอรมัน ๑๗๗๐-๑๘๓๑
คำศัพท์แนะนำ
เหยียด, ยิ้ม, easement, มัคคุเทศก์, tracklayer, utilize, สชาติ, เกรียมกรม, stockbreeder, M., Gulliver, vexation, ผัด, นิราศ, กินนร, break of dawn, senseless, intensity, ตายห่า, loading platform, บู๊, ชาตา, คุณอนันต์โทษมหันต์, hit, ชำมะนาด, หอยอีรม, mouth organ, done for, letter of advice, ขันแข็ง, าวเฟื้อย, delectable, ปาล์ม, riparian, วาณิช, slaughterhouse, hurry, ceaseless, lavish, ช่างสวยจริง ๆ, palatable, oyes, obscure, include, abhorrence, warbler, bier, flaky, silver chloride,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์