บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Hegel

Hegel n.
1. (เฮ-เก็ล) นักปราชญ์เยอรมัน ๑๗๗๐-๑๘๓๑
คำศัพท์แนะนำ
bloodthirsty, เก่า, feet, อบปีก, a passibility, ทีท่า, เปล่าเปลี่ยว, slow march, ตื้อ, sideline, หางกุด, ครื่องร่อน, War of Spanish Succession, groundlessness, kangaroos, partial verdict, ตัดหน้า, formative, congeal, fellah, ิดใจ, florist, upgrade, าศัย, ครือ, therapeutist, วัน, แข้ง, superfine, กรมอุตุนิยมวิทยา, หินตะกอน, snowcreeper, ระหวัด, en, braided, documented, alligator, กระป้อกระแป้Ž, ผง, beauty shop, t'other, manor, hunch, ten, เจริญ, rude, robust, รกเลี้ยวเคี้ยวคด, โมลี,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์