บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Hegel

Hegel n.
1. (เฮ-เก็ล) นักปราชญ์เยอรมัน ๑๗๗๐-๑๘๓๑
คำศัพท์แนะนำ
รื้อรัง, saunter, แปร้น, sportively, improvident, knavishness, disobedience, สวนครัว, endless chain, bigamist, transferrer, เงื่องหง่อย, hookup, ยุวชน, สังคมสงเคราะห์, ละเหี่ย, เอออวย, station, decoratively, miracle play, cottage allotment, ใต้, race meeting, artfully, ท้องน้อย, Dravidic, cocksure, arsenide, lard, ระทวย, เจ้าขา, แป้งข้าวหมาก, practised, lament, yawningly, faulty, โรคซาง, pulley, undesirable, kitchenware, สวย, color film, เหียน, high stepper, inquest, side, gapes, sonority, อนารยธรรม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์