บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Hegel

Hegel n.
1. (เฮ-เก็ล) นักปราชญ์เยอรมัน ๑๗๗๐-๑๘๓๑
คำศัพท์แนะนำ
drop goal, หย่อน, เจริญ, weird, วิลาด, motley, feud, wrangle, มักใหญ่, glasses, humane, quartz iodine lamp, Princeton, เดือนที่แล้ว, ความเลว, pipe, work, parakeet, ส่าหรี, despoil, ทางอาญา, ขี้พลอย, put to silence, กตัญญู, tutor, social security, ร่วมรบร่วมรัก, gusty, interchangeable, American Indian, transposition, bashfulness, อดู, ท่าเดียว, ลิงอุรังอุตัง, ต่อย, trappings, squalor, scarped, look a fool, กระจับปี่สีซอ, woofer, baccara, หอพระสมุดแห่งชาติ, ิ่งของ, touch, โรงเรียนนายเรือ, กระเท่, spitted,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์