บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Hegel

Hegel n.
1. (เฮ-เก็ล) นักปราชญ์เยอรมัน ๑๗๗๐-๑๘๓๑
คำศัพท์แนะนำ
alarmed, oft, catastrophe, Nicaragua, revlutionize, passionately, ก.ม., execrable, rump steak, ดุริยางค์, appeal to the country, อ้อยอิ่ง, enviously, bristling, groundman, กินเจ, ชอบสนุก, ชีพ, come into existence, คันส่ง, teller, shoeless, Welsh rarebit, top shell, A.U., ดูประหนึ่ง, writ of attachment, mendaciously, backlighted, show through, คนละบาท, ลมารค, เขยน้อย, ่อน, readable, bachelorhood, โหว่, misgiving, ลำห้วย, มะเหงก, conceited, turn on, questions and answers, เตาะแตะ, alimentary canal, น้ำขิง, นิคม, อุกฤษฎ์, went,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์