บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Hegel

Hegel n.
1. (เฮ-เก็ล) นักปราชญ์เยอรมัน ๑๗๗๐-๑๘๓๑
คำศัพท์แนะนำ
paraphernalia, วาย, ของเสีย, go in, ugly duckling, intended, Antony, Mark, yahoo, bona fides, Zulu, pilot-house, appreciate, subordinate clause, gentlewomen, complex sentence, หางนม, routinism, loang hundred, unbleached, โรคแทรกแซง, ต้นน้ำ, that's all, day after day, examination-paper, ลูกขุน, by God, ถุง, over the way, polo hat, living wage, วุ่น, เอ้ ๆ แอ่น ๆ, Grand Mufti, เกรงขาม, คู่, ฟอด, เคารพ, fordable, Bart's, flout and fling, scaremonger, patentee, ขยี้, overrule, ยุพราช, installment, สายไฟ, airplane, civil aviation,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์