บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Hegel

Hegel n.
1. (เฮ-เก็ล) นักปราชญ์เยอรมัน ๑๗๗๐-๑๘๓๑
คำศัพท์แนะนำ
kiss the dust, renovate, muttonhead, ลินลา, กี่มากน้อย, Terpsichorean, secert, ผักกาด, countersank, red herring, ร้อยหวาย, เตารีดไฟฟ้า, physiographical, ปรัชญาเมธี , southerly, dominantly, unscrupulous, frill, จุมพิต, accused, disrespectfully, juristic act, Kaiserism, limping, bespoke, retrocede, cull, damask rose, stand him in good stead, turn the table, blood orange, ใจสูง, unofficial, ต้นŽ, Barry, Madame du, retroactive, Bangkok, help, third person, hectic, ชีวิตใช่การดำรงอยู่เท่านั้น, banishment, cuddly, ผ้าสิบไม้, democratization, adoptive, removed, เยียวยา, Vulcanian,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์