บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Hegel

Hegel n.
1. (เฮ-เก็ล) นักปราชญ์เยอรมัน ๑๗๗๐-๑๘๓๑
คำศัพท์แนะนำ
restrain, dependent, header, signorina, keep his end up, intellect, เงือก, likely, ัวการ, artillery corps, นีติศาสตร์, bronco, ประเมิน, fervor, carry weight, during, incomprehensible, กระดานหมากรุก, east, whaleman, bedrock, ูดเท็จ, suspect, วิด, knuckle-duster, melodrama, driest, อนาคน, หนวก, withheld, tacitly, ขู่เอาเงิน, subject, มทบ, at loggerheads, ไฉนเจ้าจึงต้องรีบร้อน, involuntary, upped, extemporarily, คฤหบดี, กาหรัด, geographical poles, meteorological, side arms, ่งส่วย, โพธิ, Jade, polemics, yes,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์