บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Hegel

Hegel n.
1. (เฮ-เก็ล) นักปราชญ์เยอรมัน ๑๗๗๐-๑๘๓๑
คำศัพท์แนะนำ
ประนาม, process, ตื้น, thirteen, obstructively, พะยูง, inquiringly, four-poster, man of iron, quantitively, amphur, chartreuse, toasting fork, thinly, เห็นกงจักรเป็นดอกบัว, เกิดสงครามทีไร, เก็บมันเสีย, analytical geo metry, husband, accordion-pleated, ir-, Protocol Division, liability, รัตนะ, while, far between, phosphorus, อาณาประชาราษฎร์, ตัวเชิด, Muscovy, efficient, wort, depilatory, strove, ใฝ่ใจ, ุ่นวาย, burned, beam, rotation, โคมกิ่ง, รายวัน, ชดใช้, time bomb, ส้วมซึม, rawness, simplify, deathless, อาว์, กรมพิธีการทูต,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์