บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Hegel

Hegel n.
1. (เฮ-เก็ล) นักปราชญ์เยอรมัน ๑๗๗๐-๑๘๓๑
คำศัพท์แนะนำ
น้าที่สัมภาร, พลังงานปรมาณู, rousing, ฉ้อกลางเมือง, superably, reverent, มนต์, butter, ผ่อนสั้นผ่อนยาว, insensibly, ช่างเหล็ก, จริญ, leakiness, partiality, drip-drop, recover his legs, gosh, greaser, moustache, bombastically, กรรม, standard, subordinate, erase, homesteader, caval cade, lowness, skilful, substantiation, apartments, stocky, basilica, ประเดี๋ยวก่อน, เงินประจำ, inadequate, rhinosceros beetle, wish, ประคอง, tumble, collision, misogamy, เล้าไก่, เหือดแห้ง, เยือน, vehicular, teal, เหาะ, อัฐิ, consortium,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์