บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Hegel

Hegel n.
1. (เฮ-เก็ล) นักปราชญ์เยอรมัน ๑๗๗๐-๑๘๓๑
คำศัพท์แนะนำ
ับวัน, fore, seventy, permanent, หัวดื้อ, crown wheel, pompom, find his tongue, census, epidermis, laborer, รถไฟหลวง, stipple, ฉกรรจ์, เรือเอก, victual, lord and master, flauntingly, pillar-box, ประชาชน, cooler, Meiji, hieroglyphics, ปริญญาตรี, ฟุ, pleurae, beef baron, โผล่, กระถิน, chartered accountant, width, holler, -tor, inscrutability, medicine man, Cicero, commemorative tablet, ห้องแถว, discernment, simultaneous equations, click-clack, คุณจะต้องไป, sheepish, confidently, quidnunc, debonair, feasibility survey, สมทบ, กระเป๋า,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์