บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Hegel

Hegel n.
1. (เฮ-เก็ล) นักปราชญ์เยอรมัน ๑๗๗๐-๑๘๓๑
คำศัพท์แนะนำ
word square, dissent, frankly, สรรพสามิต, กระทำตัว, shadowland, skin-deep, Goliath, สัมฤทธิ์, obedient, ลาด, hawk-nosed, ฟัง, cloven, เด็กตาดำ ๆ, cluck, , photoelectricity, implicit, เปรียญ, gentleman's gentleman, blower, ominous, อำแดง, ทัน, herbivora, whole-blooded, วุ้นน้ำ เชื่อม, beryllium, อดีตสมัย, rural economics, goose-neck, exemplary, ถั่วแขก, กะลา, torment, circumstance, debacle, กรุ้งกริ่ง, รับศีล, มิ่งมิตร, floatation, ตีสิบสอง, hobnob, brass hat, differently, คล่องคอ, บิดร, all at once,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์