บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Hegel

Hegel n.
1. (เฮ-เก็ล) นักปราชญ์เยอรมัน ๑๗๗๐-๑๘๓๑
คำศัพท์แนะนำ
concussion, การเคลื่อนไหว, ครุย, collectively, nucleus, heedfulness, saltiness, piratic, the Lake District, carbohydrate, มอระกู่, seditiousness, cornea, cunningly, lorcha, ค่าไถ่, color photography, ดำริ, distantly, Kapilavastu, S.A.E., เข้าบ้าน, หนังสือสัญญา, -uous, chattering, calix, plucky, bungle, sardonically, feudal system, racehorse, มเหศวร, โหว้, interloper, dimly, turn tail, ชูรส, coccus, หน่วยดับเพลิง, askance, guided missile, โน, หลวงตา, แต่เดิม, x-div., grate, abeam, galvanism, เสื้อชั้นใน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์