บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Hegel

Hegel n.
1. (เฮ-เก็ล) นักปราชญ์เยอรมัน ๑๗๗๐-๑๘๓๑
คำศัพท์แนะนำ
numb, แรก, celestial, คนหลังโกง, gain, tile, crutch, พระดำรัส, thong, insurmountable, backsliding, magniloquently, fireplace, honey ant, mastiff, วารสารศาสตร์, touch-lines, ต้ม, measurable, kinky, ปลาแห้ง, space bar, pomander, tobacco, acute angle, ภักษา, พธู, หน่วง, กระดูก, dally, bouillon cube, กำหนัด, silt, mimic, fall flat, ทูตสวรรค์, brick-tea, เดินเที่ยว, คนละ, oral, shyly, ปักหัว, บรม, ขั้น, reparable, drop scene, ลาดลง, เบญจวัคคีย์, abject,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์