บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Hegel

Hegel n.
1. (เฮ-เก็ล) นักปราชญ์เยอรมัน ๑๗๗๐-๑๘๓๑
คำศัพท์แนะนำ
กฎหมายปิดปาก, resonance, พะพิง, มหึมา, กรรมวาจก, move, ขนมแป้งสิบ, weak, ราชูปถัมภ์, induce, snippet, frisky, last-mentioned, ซ่าหริ่ม, choice, ก้านสูบ, ปืนลูกปราย, Lancashire boiler, ถือบวช, nest egg, อัยกา, สาง, wince, turtle-dove, wafer, deliver the goods, fearless, อากร, หวัง, shewn, Franco-, programme, tibiae, , rice milk, note of interrogation, capture, ขาตะไกร, โอเลี้ยง, socialize, ถอนหมั้น, portraitist, irony of Fate, -able, frumpish, case shot, หมบ่มิได้, invasion, expectorate,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์