บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Gainsborough

Gainsborough n.
1. (เกนส-เบอโระ) จิตรกรอังกฤษ มีชื่อเสียงในการเขียนภาพสตรี ๑๗๒๗-๑๗๘๘
คำศัพท์แนะนำ
fussiness, radio telephone, oyster fork, clerical, เชือน, กระเฉด, งัด, gharry, เช่นกัน, bullet, in store, รายการอันนี้, smugness, breastrail, dicer, clipper bow, Molotov, look to, Pre-Raphaelite, adjustment, arbitrator, เอิกเกริก, past perfect tense, we'll, พลาด, dramatization, a long way off, desiderata, หน้าผากโน, ท้องไร่ท้องนา, delegate, ขโมย, สดชื่น, เด็ดเดี่ยว, streamlet, deportation, id., ู้สึกตัว, unintelligible, ยี่สุ่น, successor, Pan, ชักจูง, โรคแทรกแซง, axle box, fatalistic, welcome, necessary, dissension,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์