บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Gainsborough

Gainsborough n.
1. (เกนส-เบอโระ) จิตรกรอังกฤษ มีชื่อเสียงในการเขียนภาพสตรี ๑๗๒๗-๑๗๘๘
คำศัพท์แนะนำ
small intertine, านเบียง, hasheesh, หาเรื่อง, pilot-house, immaculateness, เพลี่ยงพล้ำ, undone, แว่นตา, filter factor, Etna, two-cycle, หยอกเย้า, metropolitan, toxemia, ตาปู, Treaty of Aix-la-Chapelle, typeface, ริ่ม, dolorously, analogous, state's evidence, standing, ในเวลาอันควร, ผลิต, doyen, vaccine, nakedly, parlor game, joggle, foul anchor, หอก, might, Alpine, ลมตะเภา, soft consonant, ปากเปราะเราะราย, บรรณโลก, พระบรมราชินี, superciliously, vintner, ืดคอ, เตาไฟ, นอง, บุกเบิก, decorum, ร่วมสายโลหิต, ันกัน, หวายตะค้าหวายลิง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์