บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Gainsborough

Gainsborough n.
1. (เกนส-เบอโระ) จิตรกรอังกฤษ มีชื่อเสียงในการเขียนภาพสตรี ๑๗๒๗-๑๗๘๘
คำศัพท์แนะนำ
vive, shortwave converter, exhibition, วย, ฟ้า, cannily, merry, หายนะ, ระเบียบ, เสาวนีย์, วางตา, cheval glass, วน, hydra, commend, sit out, ธนาคารพาณิชย์, adjacent, hairsbreadth, exclude, loc. cit., choleric, lying, discomfort, gimlet, Darby and Joan, จันทน์เทศ, get in with, น้ำอบไทย, waveringly, caddish, บางขวาง, long guess, โอ้โฮ, mandate, กาสวพัสตร์, peninsula, นั่งสมาธิ, K-ration, kites, federalist, งัก ๆ, topper, เช่า, เจริญพร, Barbary horse, peon, สินค้าขาเข้า, oscillating fan,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์