บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Gainsborough

Gainsborough n.
1. (เกนส-เบอโระ) จิตรกรอังกฤษ มีชื่อเสียงในการเขียนภาพสตรี ๑๗๒๗-๑๗๘๘
คำศัพท์แนะนำ
grimace, Saar, กระดูกนิ้วมือ, โกยแนบ, putative, cockcrow, กิ้งเขน, แต้, ฉะ, หวนนี้ทำด้วยทองคำเนื้อกษัตร, ฝอย, จั๊ว, brier, surcease, basely, thieves, กุญแจ, Moltke, , tele-, gasping, อัดไฟ, irksome, sufficiency, laminae, microvolt, เสียกำลังน้ำใจ, ำนวนมาก, periodic law, very well, ตำแหน่ง, เส้นผมบังภูเขา, trunk, jollily, สิบตรี, กาลิงค์, frumpy, on the road to, ammonia, V sign, ลงผม, long-shore, the Pool, falter, tannic acid, collective security, strong language, confinement, self-possessed,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์