บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Gainsborough

Gainsborough n.
1. (เกนส-เบอโระ) จิตรกรอังกฤษ มีชื่อเสียงในการเขียนภาพสตรี ๑๗๒๗-๑๗๘๘
คำศัพท์แนะนำ
ระทด, รกราก, statistician, blood pressure, addict, ตำแหน่ง, opacity, a hand's turn, disorganization, flabby, สมคะเน, ต่อว่า, เกล็ดเมล็ดแตงโม, แจ่ม, bloodsucker, academy, ข้าวละมาน, destructible, เมล็ด, nightchair, leniency, we've, mounted police, มโหฬาร, tactical, สามเศียร, confetti, raucous, ลึกลับ, pumped out, sibyl, Transvaal, penumbra, common or garden variety, ฟื้น, aspirin, รามี, contingency, strip map, บุรี, griddle, disassociate, cordage, highest common divisor, Committee of (on) Ways and Means, ม่านไม้ไผ่, ยม, summing, saxophone,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์