บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Gainsborough

Gainsborough n.
1. (เกนส-เบอโระ) จิตรกรอังกฤษ มีชื่อเสียงในการเขียนภาพสตรี ๑๗๒๗-๑๗๘๘
คำศัพท์แนะนำ
บัญชร, cavalryman, square-chinned, ระอา, รถถัง, อินเดียนแดง, drupe, rainy, ปรดสัตว์, stabilization, star apple, Madame Bovary, ออกท่ายักษ์ท่ามาร, run cold, มุ่งร้ายหมายขวัญ, du Barry, G.I., คลังแสง, slave trader, on condition that, เบน, ทวย, ธิดา, community center, equipped, intensively, approachable, Spaniard, seconder, ไม่รู้ไม่ชี้, ช่างโง่แท้ ๆ, ะเอียดลออ, anal, Anglo-Thai Treaty, bubonic plague, distinter, leaf mold, ตกแต่ง, ประธาน, หญิงหม้าย, sliness, ตั้วเฮีย, harassing, กำชับ, ungird, tetra-, ไว้, replaceable, ท้อถอย ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์