บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Gainsborough

Gainsborough n.
1. (เกนส-เบอโระ) จิตรกรอังกฤษ มีชื่อเสียงในการเขียนภาพสตรี ๑๗๒๗-๑๗๘๘
คำศัพท์แนะนำ
ของเหลว, anesthesia, โต้คลื่น, ไข้เลือดออก, วนสนาม, mannerless, shaggy, inculcate, master key, yon, knock on the head, ตะบอย, สดุดี, กล่อมใจ, ดูรึ, changkol, persona non grata, พื้นราบ, quackery, แตรงอน, หน่อเนื้อเชื้อไข, sounding, จัก, floor trader, slippery, Chelsea, hootch, แจ่มใส, implicit, swarthily, stand by, inapt, unchary, admen, ละเมิด อำนาจศาล, ร่วมวง, circuitously, duologue, -archy, unhandy, adulterate, ปรานี, ลายมือชื่อ; fingerprint, skin diver, อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน, fallen, cleft, coalescent, blow,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์