บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Gainsborough

Gainsborough n.
1. (เกนส-เบอโระ) จิตรกรอังกฤษ มีชื่อเสียงในการเขียนภาพสตรี ๑๗๒๗-๑๗๘๘
คำศัพท์แนะนำ
โท, ขึ้นเงิน, megalhm, ดอกบัว, rectified spirit, หลาก, Shipton, Mother, ห้องส้วม, grain, theological, nebulae, ล้น, snowcreeper, pyorrhea, ท่วงที, the Channel, dominantly, misjudge, sweet apple, mordancy, counterpart, อนุสาวรีย์, scarce, caretaker government, reception, overhaul, เรือพาย, voiced, เหวย, Xmas, ถ้าอย่างนั้น, บก, bow boy, curfew, neem, hornpipe, exclusive, airy, รวบรวม, specially, thermostat, swage, คันฉ่อง, แดดเปรี้ยง, spectacled bear, กริยาวิเศษณ์, hands down, tropical cyclone, no end,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์