บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Gainsborough

Gainsborough n.
1. (เกนส-เบอโระ) จิตรกรอังกฤษ มีชื่อเสียงในการเขียนภาพสตรี ๑๗๒๗-๑๗๘๘
คำศัพท์แนะนำ
ลำเนา, จารบุรุษ, หัวเรือใหญ่, at the hand of, sire, nursling, the Embankment, หอยขม, hundredth, mollify, nonparty, สภากาแฟ, hot favorite, สมภพ, swineherd, ที่แจ้ง, ทือกเถา, ปฎิวัติ, witnessstand, dirt track, flicks, ความบ้า, น้ำมันกาซ, ขลิบ, น้องนางเธอ, thickly, intended, ึ่งแดด, cylinder, โต๊ะชำระเงิน, ม่านตา, hither, small of the back, หลง, คนแปลกหน้า, admiralty, สันตะวา, partial, hydraulicked, preme-ditated, มือมืด, erotism, กิน, harmonious, vegetation, อีแอ่น, ตะกุย, ripper, fall back,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์