บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Fujiyama

Fujiyama (ฟูจิยามะ) n.
1. ภูเขาไฟฟูจิยามาในญี่ปุ่นถือกันว่างดงามมาก
คำศัพท์แนะนำ
muscularity, arthritis, splice the main brace, arouse, ช้ำชอก, woeful, L.R.C.P., disfavour, riotous, originally, whomsoever, climate, masal, แห้ง, reference book, priest-ridden, กรมบัญชีกลาง, Court of First Instance, Edison socket, sisterhood, ringlet, ลูกบาศก์, anthill, วิษุวัต, rupee, sprayboard, International Cooperation Administration, Coptic, strewed, รังสีอัลฟา, strangeness, locker, ันทึก, yachtclub, ่วยเหลือ, foresheets, frivolity, -hued, กองทัพบก, retention of the urine, พิษสง , บักโกรก, brigadier general, ข้อตกลงสมบูรณ์แบบ, concussion fuse, cotton spinner, invert, discus, แวบวับ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์