บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Fujiyama

Fujiyama (ฟูจิยามะ) n.
1. ภูเขาไฟฟูจิยามาในญี่ปุ่นถือกันว่างดงามมาก
คำศัพท์แนะนำ
ruthlessly, ทุก ๆ สามวัน, mess jacket, three-fourths, ยาเส้น, witch-hunt, ศงกา, กรรมสัมปาทิก, gaggle, Anglo-Indian, ไทร, อวดดี, อ้อแอ้, crimpy, Moravian, พลุ้ย, sound film, นรีเวชศาสตร์, กลัวบาป, หาญ, กระดี้กระเดียม, personality, breathe, coquette, ร.ร., UNAC, deepen, fashionable world, on and on, for effect, Boston Tea Party, sukily, opening, calumny, สีเนื้อ, howler, ชอบอยู่ครัน ๆ, good money, ติดราชการ, กรรมสิทธิ์, sadness, the United States of America, political economy, flong, Salesian, innkeeper, surety bond, ผมจะมาหาอีก, reconstruct,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์