บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - French grey

French grey
1. สีขาวผสมดำแดงและน้ำเงิน
คำศัพท์แนะนำ
lineated barbet, ุณแพ้เพราะฉะนั้นคุณจึงจำต้องชำระเงิน, presumption, กระทั่งคนจน, order-in-council, make his fortune, งูงวงช้าง, ปรักปรำ, ันปาก, น้ำครำ, alphabetical, knock, erotism, ตลบตะแลง, เสียงโซ่ดังกราว, retrocede, uncertain, inhibition, silver fish, ตัวตั้ง, practicalness, sector, coalesce, อร่อย, California Institute of Technology, จริต, Franco-phobe, esteemed, ประกาย, extracosmical, เลิศ, มาตรฐาน, pennyworth, มะโนราห์, down on his knees, selection, one-tenth, หรอ, fardel, ตัวเสนียด, ธุระร้อน, แท้งลูก, stupefy, almshouse, จิรัง, in condition, ชะตาอับ, hornet, liquor,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์