บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - French grey

French grey
1. สีขาวผสมดำแดงและน้ำเงิน
คำศัพท์แนะนำ
สัญญา, กระโถน, merciful, ปาราชิก, รองรับ, เนื้อสมัน, sod, ตั้งฉาก, kinsfolk, พูดโทรศัพท์, hedonism, anaemia, transpiration, penny-a-liner, กรรตุการก, passer-by, กระดูกลิ้นปี่, พระยากลาโหม, ikon, ลอยกระทง, ู้แกว, ชาวพม่า, backbone, ก๊าซ, concertina, shield, guinea-fowl, แดด, ่น, กรรณิการ์, degrading, -ize, ข้ากัน, pronouncing, เผดิม, แก่แดด, imbecile, ชามข้าว, take the veil, รัง, grappling iron, เดี่ยว, ด้วยประการไฉน, gregariously, fleece, บวช, fluently, pettily, tranquil,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์