บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - French grey

French grey
1. สีขาวผสมดำแดงและน้ำเงิน
คำศัพท์แนะนำ
นิพนธ์, อหิวาต์, junket tour, dampen, implementation, impure, แม่แปรก, invidiously, theosopher, scarfs, ขี้ปด, shower, inst., อีกา, deer park, plantation song, leg, โดยไม่มีพิธีรีตอง, คะยั้นคะยอ, recapture, เต่ง, birdseed, ำนาจนิติบัญญัติ, Hippodrome, summit conference, feasible, hard-run, judgeship, rescission, above suspicion, Suez, sapling, pledgee, lion, coterie, Egyptology, ปรานี, Tilbury, on the lock, New England, tendentious, disfigurement, overheated, biography, scoundrel, Israeli, many-splendored thing, คลาดเคลื่อน, ล่นใบ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์