บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - French grey

French grey
1. สีขาวผสมดำแดงและน้ำเงิน
คำศัพท์แนะนำ
nil, east, baby grand, กระดาก, exclusiveness, สงบสุข, ข้อซักถาม, irrigate, walk the hospital, ดารากร, Danish, ราชอาณาจักรโรมันจบสิ้นลงด้วยประการฉะนี้, สหประชาชาติ, companion-way, Harley Street, stamp-licker, rector, ฟ้า, caviling, Roundhead, สังคม, Institute of France, เอาบุญ, satchel, rampage, underdevelop, kilted, unlash, หงิม, รองรัง, Bern, steamer, ลวนลาม, รัสสระ, ้านใกล้เรือนเคียง, man of fortune, delineate, decree, relative, -ish, สียสัญญา, คัดเลือด, dolour, grease, prosecute, clearance, detectaphone, สำรอง, เรา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์