บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - French grey

French grey
1. สีขาวผสมดำแดงและน้ำเงิน
คำศัพท์แนะนำ
gastronomy, philanthropic, ชีพิตักษัย, death knell, ัดแอ, ลูกหมาก, cubbing, Palm Sunday, succeed, declension, การ์ตูน, นคร, lay great strees(weight, emphasis) upon, cyclopedia, ถ่านเถ้า, overblouse, Land of the Free, อิรวดี, examplar, จงกลนี, couch, Trade Union Congress, ต่งตั้ง, nincompoop, นเดียว, E.E., resident minister, ลูกแล่ง, resource, รามเกียรติ์, glorify, extraterritorial right, effeminately, set out, unhurt, juxtapose, coldly, dissymmetry, กรรมกรว่างงาน, down, style, slow-witted, impeachable, blank, readably, nightshade, double-acting, flippant, Tom Tiddler's ground,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์