บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - French grey

French grey
1. สีขาวผสมดำแดงและน้ำเงิน
คำศัพท์แนะนำ
make a fool of, วัดอรุณราชวราราม, comforter, "แกทำได้ไหม"- "ได้" ", ฟักข้าว, parimutual, หนอนหนังสือ, complementary, impassible, อามิษ, ล้ว, กะหล่ำ, deed poll, สัปดน, output of a tin mine, ่อหนู, leghorn, benignant, แห้งกราก, คำบอก, ทรหด, Doric, deficit financing, ขึ้น, พระมหากษัตริย์, platoon sergeant, flag day, ประตูลม, อบได้ยิน, ตรา, jasper, tentative, tent show, ีอย่างรึ, pile of buildings, พร่งนรา, uterus, จารีต, serve his time, morning, centennial, กุมาร, h'm, คนดิบ, omnipresent, splinter bar, ไหหลำ, รรมสาร, -limbed,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์