บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - F clef

F clef
1. เครื่องหมายแสดงระดับเสียงต่ำสำหรับมือซ้ายของเปียโน
คำศัพท์แนะนำ
พระภิกษุ, ตอนเที่ยง, เรือเอก, ตะขิดตะขวง, ขอประทานโทษ, laboratorial, ปู่น้อย, คว้างคว้าง, unwelcome, squeegee, ground-swell, victuals, ฝ่, technics, ฝนตกแฉ่ ๆ, Metropolitan Constabulary, constipation, stuck, sensibility, identity disk, cyst, เมืองนอก, reverse, hiss, hemorrhage, เหม่, silhouette, premiership, หิงห้อย, เสวก, ethereal, preciseness, Talos, dice-box, wilfulness, ใจเร็ว, acclimatized, คีม, soda jerk, ซับ, deficit financing, ตีเสียว่า, เรียนหนังสือ, ผ่าน, ระฆัง, witch doctor, glib, Chinese white, consider,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์