บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - F clef

F clef
1. เครื่องหมายแสดงระดับเสียงต่ำสำหรับมือซ้ายของเปียโน
คำศัพท์แนะนำ
โรคเหน็บชา, Kublai Khan, คุณจะไปจากที่นี่ไม่ได้เป็นอันขาด, ขนม, พื้นเพ, คนทรง, เคลื่อนคลาด, Windsor, insidiously, abrasive paper, industrial complex, ล่อนจ้อน, speculator, satang, ดาวพระศุกร์, ถ้ากระนั้น, betaken, out of bounds, musk deer, faggot, กะร่องกะแร่ง, dispenser, poignancy, queasy, rouble, after-sale service, guild socialism, recruitment, honey dew, N.Y., ลาย, in no small measure, แต่ประการใด, Mount Wilson, Jacobean, north by west, pennyweight, แคน, ทรยศ, wart, crudeness, portia tree, chalcedony, heedlessness, ผลุนผลัน, lie in ambush (in wait), generously, Los Angeles, aport,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์