บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - F clef

F clef
1. เครื่องหมายแสดงระดับเสียงต่ำสำหรับมือซ้ายของเปียโน
คำศัพท์แนะนำ
District of Columbia, hokey-pokey, eruption, ับได้จับเอา, pilaster, viscosity, money market, สัมมนา, swear by, เบิกเรือ, คาน้า, สุคติ, panicstricken, expressed, ทุ่งพระเมรุ, imperative mood, coif, duplicate, light-armed, subpena, ระเบียบแบบแผน, headmistress, เลือกที่รักมักที่ชัง, กากบาท, rancher, dominantly, Yugoslav, ah, courser, โลกบาล, ป็นหูเป็นตา, greedily, cultivator, pannier, หก, migrant, -wheeler, น้มน้าว, ปล้น, idealize, โลมา, -looking, แป้งมัน, vainly, จิ้งหรีด, เซา, ตัด, สิโรราบ, พระทัย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์