บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - F clef

F clef
1. เครื่องหมายแสดงระดับเสียงต่ำสำหรับมือซ้ายของเปียโน
คำศัพท์แนะนำ
who, บานหน้าต่าง, interflow, two-fifteenths, iresome, ต่อน้ำ, willowy, wastefulness, forepeak, เอ้อเร้อเอ้อเต่อ, polka, Phra, plateau, stand sentinel, peaceably, barge-man, gram centiliter, most-favored nation, net, chief executive, กราย, norther, astride, ชั่วคราว, four, perennial, adroitness, multicylinder, dumb-found, ขี้ครอก, poseur, บุหรี่ฝรั่ง, กล้ำกราย, แหวนแต่งงาน, transmigrate, ือโชคถือลาง, exemplify, bloodberry, Brazilwood, ฉะนั้น, สื่อสาร, cyclopaedic, นักมือ, tufty, hexa-, right-hand drive, introduce, cockiness, Jesus,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์