บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - F clef

F clef
1. เครื่องหมายแสดงระดับเสียงต่ำสำหรับมือซ้ายของเปียโน
คำศัพท์แนะนำ
stupefaction, wart, according to his lights, ราษฎร์, big dog, แค้นเคือง, old bachelor, brat, astrology, opponent, หน้าน้ำ, cotillion, wrestle, p.p.c., test tube, incredible, แก้ขวย, imperatively, eggplant, Turk, worm gear, ีหลัง, neuter, shark, เหตุสุดวิสัย, seductively, โรคอหิวาต์, ตะปิ้ง, ฝ่ายบุ๋น, น้อง, guerilla, หัวหิน, แผละ, midship, Yorksire pudding, whitening, streptococci, dory, dirt track, proud, marsh gas, ten, hookworm, harpsichord, เจ้าขา, vegetarian food, อย่างน้อยที่สุด, budget of news, fiord,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์