บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - E.P.L
not found
คำศัพท์แนะนำ
ี่, baboon, ชาวอังกฤษ, uniaxial, separation negatives, เลียบ, ฉะนั้น, roads, แบงค์, รียบร้อย, D/D, manufactory, beche-de-mer, วงห้าม, Dover-Calais route, himself, scale, confection, bumptiousness, bishopric, eclair, Trojan War, sissy, attachment, ก้นปอด, yearly, Julep, ermine, ลุ่น, suit me down to the ground, recto, คุณวุฒิ, ease nature, ใกล้ชิด, sawtooth, disparage, surveillance, ตกลงใจที่จะไป, trellis, silk, Prometheus Unbound, พะเนิน, lifelessly, V-belt, จับมือถือแขน, whitish, ผักทอดยอด, ก้ามกราม, strictly,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์