บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Cupid

Cupid (คยู-พิด) n.
1. กามเทพ
คำศัพท์แนะนำ
obiter dicta, peacock, thing, mutineer, พิศวาส, telegraphy, beetroot, inconsequential, fulldress debate, เถร, ห้องขัง, นำสืบ, ยี่สน, humidify, กึ่งคืน, แม่ร้า, liqueur frame, แกล, the United States, ังวล, deep-fry, lose the day, connubial love, amphitheater, side by side, โจทนาว่ากล่าวซึ่งกันและกัน, Office of Strategic Services, He shall not interfere with me, significantly, mods, ไข่แดง, เสียเส้น, รำมะร่อ, จเร, magnetic needle, toggle joint, profligacy, unemployable, หางว่าว, tiptoe, phosphorescence, bat, packtrain, perihelion, blah-blah, ตรำ, bilittle, ลูกอัณฑะ, Achillean,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์