บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Cupid

Cupid (คยู-พิด) n.
1. กามเทพ
คำศัพท์แนะนำ
แก่นแก้ว , sixfooter, overhang, หญิงขายเหล้า, relationship, fidgety, troubled, curate, insane, sketch map, crown of the head, ที่โล่ง, ฟันฝ่า, gridiron, ของว่าง, bromide paper, dolman, tooth powder, hundredth, Warsaw, เกลี้ยกล่อม, smutty, ledge, snipe, J.P., ด้วยความประสงค์, miss fire, rationalism, withdraw, underwritten, yearningly, ราคี, เหมืองดีบุก, เจาะจง, อากรแสตมป์, House of Parliament, cohesion, playbill, forewent, neurologist, cogged, นวก, machineman, amenity, หอมชื่นใจ, settlement of issue, 'gainst, สีไข่ไก่, อุบาสก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์