บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Cupid

Cupid (คยู-พิด) n.
1. กามเทพ
คำศัพท์แนะนำ
ปอย, ประดิษฐ์, ขี้ตืด, ไทรย้อย, ขาดอาหาร, flush, เจ้าอาวาส, slumdom, disorganize, watt-hour, เหนื่อยใจ, โสม, centrifugal pump, เสื้อกระบอก, hoodlum, grease paint, precisely, responsively, apart, ตั๋วเงิน, undercarriage, เลยเถิด, ฟ้องแย้ง, D.S., see service, กระไดลิง, emigrant, ควาามเห็น, irritate, mock up, dirt track, calumniator, businesslike, แบ, อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน, stipulate, Bengal light, stinking weed, เค้าหน้า, house-agent, valor, wagonload, sliding door, ประสาท, เท่าที่, palaeo-, มุบขมับ, reefer, พอเหมาะพอเจาะ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์