บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Cupid

Cupid (คยู-พิด) n.
1. กามเทพ
คำศัพท์แนะนำ
muttonhead, periwinkle, joyousness, coeducational, admonish, rusticate, ประลัย, Negrito, wt., นิ่นช้า, soakpickle, pneumatic dispatch, กรดน้ำส้ม, กระษัตรย์, Moravian, specialty, king of beasts, unexplored, pecuniary, นายทหารชั้นประทวน, drachma, lie over, electric light, in a (some) measure, index number, dead of night, พระคุณเจ้า, decorate, อกตรา, มีค่าควรแก่การจดจำ, sandal, กล่อมเกลี้ยง, waist belt, faultlessly, brutality, zest, บนไปข้างหน้า, เลวทราม, condescendingly, Hippocrates, เจ้าอยู่หัว, หออิฟเฟ็ล, ม.ร.ว., at most, space writer, นางใสสดงดงามดังเรขา, หนี้สินล้นพ้นตัว, martial, fir,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์