บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Cupid

Cupid (คยู-พิด) n.
1. กามเทพ
คำศัพท์แนะนำ
have an axe to grind, daddy, บุโร, นาวาอากาศเอก, family feud, ศาสนูปถัมภก, innocuousness, sovereignty, lintel, มิ่งมเหษี, decipherable, กองเกิน, gin shop, transpose, กะทันหัน, querulous, applejack, ragged, warrant, sulfurous, อุโมงค์, resultant, napoo, interrupt, military engineer, tropic, เลา ๆ, E., actor, alligator pear, frail, หยุกหยิก, เลขานุการิณี, skin-deep, embattle, inconsequentially, ตาแข็ง, Fair Rosamond, Bessemer steel, bring into line, combination wrench, lively, แว่นขยาย, lateen sail, unselfish, เจ้าพระยา, เจ้าคณะ, Angkor, repletion,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์