บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Cupid

Cupid (คยู-พิด) n.
1. กามเทพ
คำศัพท์แนะนำ
full house, กงพัด, cultured, pigeon pea, hold my peace, กระดาษคาร์บอน, paraphernalia, ักโครก, virtuously, monastery, devilfish, ทหารช่าง, the dark continent, น้ำมันสะระแหน่, ส้มเกลี้ยง, มะนาวเทศ, daren't, Opium Convention, aptness, Pharisee, ไม้พลอง, หมายเหตุ, ลิตผล, rest cure, paragraphist, three-dimensional, extinguisher, leotard, ข้อย, selfless, แขนขา, disposal, สภาบริหาร, recalcitrant, immutably, scullery maid, จ่าปี่, gunshot, เลียบเคียง, haematite, ข้อสัญญา, พลการ, cooper, ตกหัก, extrusion, reputation, sax, drought, doghungry,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์