บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Cupid

Cupid (คยู-พิด) n.
1. กามเทพ
คำศัพท์แนะนำ
heathendom, งอบ, short-stop, Castile soap, malleability, เต็นต์, ซับซ้อน, frowningly, imperialist, impeachable, condottiere, chambermaid, metaphorical, Taoism, king baby, beneficence, news-agent, initiator, direly, สโมสรราชตฤณมัย, หล่อ, ับผิดชอบ, บัปผาสะ, กระไดปลา, recurring decimal, ammunition bread, อ้ายตื้อบ้องตัน, human being, ป้วน, at any price, พัดลม, ผักบุ้ง, กระเดาะ, carroty, กรุน, kinglike, floodlight, vertebrata, honeymooner, locus, yearling bride, alien, นมนาม, individualize, dandy, เกร็ด, befriend, postcard, เรือฉลอม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์