บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Cupid

Cupid (คยู-พิด) n.
1. กามเทพ
คำศัพท์แนะนำ
Polo, Marco, เส้นรุ้ง, ช้อยชด, Grenadiers, h'-, หาดทราย, rosehued, gee, หนุ่ม, Queen Empress, dislocate, ย่างกุ้ง, หมา, diagrammatic representation, conned, โน้ม, run down, mellifluous, เกษตรกร, corridor, tantalize, blitzkrieg, minute, บังคม, mother wit, pronouncing, waters, calamitous, คอมมิวนิสต์, ักหลัก, in a fair way, talk nineteen to the dozen, clarinet, wax, stoicism, ู้-, anaesthetist, uncertainty, chrysalis, เย็บปักถักร้อย, ชื่อ, mysterious, เก้อ, sharp-witted, น้อม, หาบหลวง, rushlight, opacity, venue,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์