บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Canuck

Canuck (คะนัค-)
1. ชาวแคนาดา
คำศัพท์แนะนำ
sic, Lister, sage, ลอยฟ้าพลอยฝน, บัววิคโตเรีย, exceptionable, Coliseum, เล่นละครเก่ง, persecution, หมองหมาง, revenue cutter, Etruscan, dryness, ลูกกบ, undertaking, ballyhoo, malefaction, คนโทษ, กวาดล้าง, กีฏวิทยา, broadly, ex dividend, วง, sexual intercourse, smuggle, hydraulic brake, aeon, purslane, time, sepia, ป่วยเจ็บ, at his beck and call, mass communication, rare earths, prospect, ปราสาทหินพิมาย, in good order, craniology, band, United Nations Security Council, สาราณียกร, sponge bath, ริ้ว, wild rice, say a good word for, ว้างเวิ้ง, confound, ข้าวตอก, shabby genteel,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์