บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Canuck

Canuck (คะนัค-)
1. ชาวแคนาดา
คำศัพท์แนะนำ
age of mammals, Turkistan, cursorily, my fondest love, totalizer, forlorn hope, ลิ้ม, streetcar, ท้วง, muffler, leatheroid, collector, dumb friends, หัวปลี, หนุ่มทั้งแท่ง, monomania, tit, pothunter, ่นไม่สร่าง, เล่นพรรคเล่นพวก, ownership, gruffness, dyewood, บีบขมับ, bring to his knees, ช่างฟิต, แฝก, fatuous, acceptable, steerageway, เหลือล้นพ้นประมาณ, กเว้น, น้องใหม่, cut film, หลายใจ, make amends, fifthly, ล่วงล้ำ, beseech, ravish, heartlessness, กลับตาลปัตร, demarche, swing gate, nuclear battery, flashily, Your Eminence, in the womb of time, length,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์