บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Canuck

Canuck (คะนัค-)
1. ชาวแคนาดา
คำศัพท์แนะนำ
jaundiced eye, Lenten, prohibitionnism, เงื่อนไข, primary cell, แร้นแค้น, อิง, ฉบับเทียบ, tame, steam, ต่ลำพัง, favour, ช่อฟ้า, leucorrhea, walk the waves, บิด, aloe, deceive, tableaux, sash, ปืนร.ศ., stick-up collar, lock washer, in store, ล้าง, self-confident, upon my life, pay in, fluorite, หน้าซีด, bifocal, libellously, listen in, aeon, สถานที่, divining rod, โชคร้าย, Fleming, Alexander, statistic, หลักกฎหมาย, ธรรมเนียม, oft, dictatorially, teacher, ปฐวี, มนเทียร, เตาปูน, tread, Center Party,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์