บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Canuck

Canuck (คะนัค-)
1. ชาวแคนาดา
คำศัพท์แนะนำ
ข้าวตุ๋น, offcially, predictable, pundit, harum-scarum, ลมพายุ, sea cow, slid, ตู, precursor, passive vioce, locksman, ret, ส่วนผม, กรมการข้าว, depleted, hypodermic syringe, backyard, preferential rights, refreshment car, viticulturist, clinic, the man in the street, เจาะ, synthesize, storeroom, ล้าหลัง, ensconce, fluid flywheel, towing net, fighting with my back to the wall, pneumatic dispatch, ใส่หน้า, Friday, ประจิ้มประเจ๋อ, -ancy, tyne, dissolvable, ซับซ้อน, worn, ตัว-, epitaph, tinderbox, divorcee, specially, taskmaster, Cambridge blue, betrayal, แบบบาง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์