บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Canuck

Canuck (คะนัค-)
1. ชาวแคนาดา
คำศัพท์แนะนำ
overnight, freehand drawing, go off the hooks, take shape, ประกันไฟ, กระตุกกระติก, telegraphic address, gamble, put an end (a stop) to, หาบ, ทูลเกล้า ฯ ถวาย, eureka, ตรอง, subtraction, หิมพานต์, pleasurable, governorship, มาลายา, ผิง, Innocents Abroad, suitability, Malaysian, คุมกำเนิด, สมโภช, หมอน, reduced, receivership, bacterium, technically, racing man, trafficked, อบ, duck's egg, หากแต่, riotous, salamander, กาลเวลา, สอบปากเปล่า, ตะกุกตะกัก, ส่งส่วย, rowdy, จิก, เป็นธรรม, vacuum flask, ridge, swear by, optimistic, desultoriness, rhapsodize,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์