บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Canuck

Canuck (คะนัค-)
1. ชาวแคนาดา
คำศัพท์แนะนำ
marshiness, เลือดหมู, news commetator, jilt, post meridiem, ลับตัว, wall cress, ลาภ, กัดฟัน, aesthete, พินิจ, lewisite, fire engine, beauty spot, หอยเม่น, ice run, after a fashion, solvable, เสื้ออาบน้ำ, ก้อ, treasury bill, bad blood, friable, electronic flash, unmerited, ฟอร์ม, , ตีนเปล่า, irreproachable, voidness, spot transaction, เรียนหนังสือ, ระบม, ไต้, cotillion, พรรค์, Metropolitan Constabulary, camp, decorous, เจ้าคณะ, go to the length of, ปู้ยี่ปู้ยำ, ตั้วเฮีย, แกล้ง, แอ้ม, executor, old girl, -ly, Rotary Club,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์