บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Canuck

Canuck (คะนัค-)
1. ชาวแคนาดา
คำศัพท์แนะนำ
roughnecks, เค้เก้, เจตสิก, นักเลียนแบบ, monarchy, the million, law lord, compressive, Round Table, geriatrics, step aside, pass current, มืดค่ำ, dost, harry, กะหน็องกะแหน็ง, wiretapper, permission, primary cell, หกเหลี่ยม, เสวนา, distinction, unicorn, ิ้นคิด, maltose, legitimist, บาดหมาง, invocation, shipper, อีแปะ, separation, indoctrinate, วิโยค, king crab, bailey, ล่องลอย, fierceness, seven, วิร, self-government, Ionian, grateful, ไม่เว้นแต่ละวัน, perspire, whichthat, ruler, Hesse, วิมาน, amir,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์