บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Canuck

Canuck (คะนัค-)
1. ชาวแคนาดา
คำศัพท์แนะนำ
พริกขิง, wet my whistle, สดงความยินดี, cleaved, colloquialism, protoplasm, poniard, landscape gardening, hook, duteousness, สุริยคราส, feel, mortgage, leg-of-mutton, ุ่มสี่สุ่มห้า, ธาร, ขู่เข็ญ, junk shop, กระจุ๋งกระจิ๋ง, teasel, candidly, ผักหนาม, ซวดทรง, วงศ์วาน, นภดล, therapeutist, ซื่อตรง, alum, elongate, ลึกลับ, ระดกกระดนโด่, B/O, collarbone, โหล, ท่อน้ำประปา, รั้น, ไซ้, กระแส, อดแนม, stably, พระบรมราโชวาท, clinch, ก่งวิชาคำนวณ, เมื่อนั้น, หนียว, performing rights, expostulate, nosy, มัดเด็ด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์