บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Canuck

Canuck (คะนัค-)
1. ชาวแคนาดา
คำศัพท์แนะนำ
Joyce, James, โกร๋งเกร๋ง, autopsy, อำนาจตุลาการ, งแดง, บุพการี, defeatist, ประทับ, milktooth, ราง, Brittany, undersold, Kelantan, huntress, บ่อยครั้ง, sign of the cross, Rama, percent, Astronomer Royal, likely, ๖ นาฬิกา, bargain, easterly, สามิภักดิ์, dialectic, adapted, อย่างนั้นน่ะซี, underworld, lucklessness, ยมทูต, go into mothballs, vindicatively, isolated, gun-carriage, beverage, quarantine, nun bird, asset, deviled, คุยโขมง, กัดผู้มีบุญคุญ, wildebeest, ร้อย, Ceylon oak, Czechoslovak, รังผึ้ง, as long as a fiddle, great great-nephew, locomotive organ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์