บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Canuck

Canuck (คะนัค-)
1. ชาวแคนาดา
คำศัพท์แนะนำ
wretchedness, luxury, เข็มเย็บผ้า, กรำ, making-up price, อมนุษย์, sow his wild oats, superstructure, ผลตอบแทน, น็อต, เดื่อย, billowy, eave board, ดาด, สมนาคุณ, strapless, กะทกรก, unconditional, relict, regnal years, A.E.C., ล่มจม , culminate, appalling, acclimation, governable, สามัญศึกษา, อาศิรพจน์, insulting, hot air, jitterbug, เรณู, ลองภูมิ, inequality, saying, วาจก, Dresden, กะหน็องกะแหน็ง, water softener, shake, sulfa-, อัศวพาหุ, bowled out, แค็ก ๆ, กล้า, leech, lethal chamber, ขี้ตะกรัน, ทรหด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์