บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Caesar

Caesar (ซี-เสอะ) n.
1. จักรพรรดิของโรม โดยเฉพาะหมายถึง Julius Caesar
คำศัพท์แนะนำ
ค้น, พุมเรียง, พระเศียร, อูม, gabardine, triumphal arch, ไหมพรม, fled, spotted fever, Mahdi, บุ, intellectual, ยมราช, ภูเขาเลากา, แสนยากร, Act of Congress, ยอดเยี่ยม, เตื้อ, pudding stone, ภาพสีน้ำมัน, ขวางหูขวางตา, rabidity, สำคัญ, จันทัน, gaggle, นายห้าง, chaulmoogra, billowed, สาละวน, M. Eng., enjoyabley, พิง, letters, chours of catcalls, โฆษก, Gallic, เดียว, เบาแรง, tenancy, pin, วัน, ละครชาตรี, arduously, scattered, bookworm, ร่อน, rod, ลิ้นปี่, incivility,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์