บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Caesar

Caesar (ซี-เสอะ) n.
1. จักรพรรดิของโรม โดยเฉพาะหมายถึง Julius Caesar
คำศัพท์แนะนำ
สุมทุม, seltzer, harmonic tones, after a sort, technetium, Russ, turgent, bag of tricks, เบา, ลิงโลด, สาคูวิลาด, cranium, prism, nd., ซุน, ประทวนสินค้า, undurable, drupe, kinetic theory of gasses, akimbo, staccato, morphine, ringt out the old year and ring in the new, เนื้อคน, self-assertion, ผัวะŽ, honored guest, moan, เหย, swan base, colourable, The Victory, orchardman, Batavian, turn the scale, soil survey, tape recorder, saving, โงงเงง, gypsy, แวว, turfmam, small-town, กระจุกกระจิก, pippin, transfigure, momentously, Samaritan, กะละมัง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์