บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Caesar

Caesar (ซี-เสอะ) n.
1. จักรพรรดิของโรม โดยเฉพาะหมายถึง Julius Caesar
คำศัพท์แนะนำ
six, skew wheel, รมณีย์, oar, importunately, สนทนา, contrition, ช้ำเลือดช้ำหนอง, any, perpetration, long measure, snare, ยู่มือ, self-conscious, floss, ปุ๊, prudery, quarter, ศิลปะ, กระแบะมือ, ผลิต, ยาหยี, errors and omissions excepted, machineman, ร่วงโรย, vulcanize, เสื่อมค่า, กระแสน้ำไหลกลับ, การจร, ชายพก, playboy, high flyer, ฟังหูไว้หู, ออกฝี, dairyman, กณิการ์, clumsiness, งานวัด, modular, วชิร, crupper, ส่ง, vacillatingly, กุม, irrefutable, ่างจังหวัด, มรดก, uncounselable, ที่ไหน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์