บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Caesar

Caesar (ซี-เสอะ) n.
1. จักรพรรดิของโรม โดยเฉพาะหมายถึง Julius Caesar
คำศัพท์แนะนำ
flagstone, ้ำย่อย, elaborately, The Analects of Confucius, กายวิภาคเปรียบเทียบ, between, mutual investment fund, unaffected, nationhood, glitter, burglarious, leakage, ฤาษี, name part, งาแซง, พิลิปดา, recta, fixed deposit, dullard, stem, fare, iglu, greats, exclusion, charade, convulsion, chowder, confusion, หมดตัว, พับไป, separate, on the level, ข้าวตอก, solecism, silver standard, long measure, หลัด ๆ, run in, พลอยเก๊, 'er, กุณฑี, stopcock, specifically, censoriously, ด้วย, ไพ่ผ่อง, รรมธาดา, คัดง้าง, rustless,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์