บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Bureau of the Budget

Bureau of the Budget
1. สำนักงบประมาณ
คำศัพท์แนะนำ
ยศ, หุน, International Standard Thread, knightage, digestibility, step dance, อินเดียน, คู่ฉีก, ศารทวิษุวัต, ไฟธาตุ, sorely, counteract, โหน, barometric pressure, capital levy, transparency, something in the wind, แว่นเว้า, serviceableness, วานซืน, incipient, origin, ช้าง, trigonometrical, prog, ข้าวสุก, foreknowledge, Indianize, santol, pound net, haggard, ardently, ชายหลังค่อมแห่งโนตรดาม, ขี้เล็บ, ช่างแสง, แบ่งรับแบ่งสู้, O.B.E., parking lot, มุ่งร้ายหมายขวัญ, สยาม, investment, มิ่งขวัญ, Queen's Club, misdirect, จงใจจะไป, กองเขละ, unshapely, period, ถือผีถือเจ้า,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์