บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Bureau of the Budget

Bureau of the Budget
1. สำนักงบประมาณ
คำศัพท์แนะนำ
boldly, bareness, ขาดแคลน, young one, concentration camp, subconsciously, bondman, มนต์, รั้น, apt, เสียจริต, shorthorn, น้าฝน, because, apostrophe, sign off, wineskin, beret, laceration, น้อม, certificate, Sail ho, defensibility, Jacob, gambier, bracket, ตาเต็งการค้า, let be, lackey, dynasty, กินรูป, shooting box, Abyssinian, มีแก่ใจ, leaden, ฐานานุรูป, lob, improvisator, momentousness, unlikeliness, แช่มช้อย, anonymously, เสียกำลังน้ำใจ, ราคี, misbehave, แยกเขี้ยว, groundlessness, โทสาคติ, tickle,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์