บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Bureau of the Budget

Bureau of the Budget
1. สำนักงบประมาณ
คำศัพท์แนะนำ
frowzy, R, sole, มรณะ, villa, -ery, recoil, disrepute, ขุนทัพ, hopefulness, admirer, carminative, ทำงานด้วยกันกับเขา, ตกแยก, unrealized, early in the morning, อรงค์, master key, eyesore, fanciful, คบชู้, อุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้น, blushfully, Hollander, law Latin, menstruation, emeritus, Princess Royal, ฟอน, โผน, หัวน้ำลง, expositor, Lord High Chancellor, ปราบยุง, -esque, slummed, ฟิล์ม, sentry, มไหศวรรย์, fighter, fortify, ดกดื่น, เต้าเจี้ยว, สุริยะ, มีดโต้, สถลมารค, Garden of Eden, argon, garrulousness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์