บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Bureau of the Budget

Bureau of the Budget
1. สำนักงบประมาณ
คำศัพท์แนะนำ
narcissi, ตาย, forceps, ดั้นด้น, ผ็อย, แก้ฝัน, อ่อน, predomination, somebody, piggishness, ทรัสตี, เก่า, เลื้อยเจื้อย, monosodium glutamate, งวด, พระพุทธรูป, slumbrous, legitimist, zincked, ปลอกเก้าอี้, patent medicine, diuretic, hernia, พระจันทร์, Armenian, parvenu, าวลีบ, กะพร่องกะแพร่ง, moveables, าลาย, outboard, ต่อรอง, violet, ฉันท์, hand, ประนาม, once in a blue moon, test match, ตีสี่, perplexedly, unimpressive, ริมถนน, นอนวัน, คุณประโยชน์, จับไข้, dependable, ขัดแข้ง ขัดขา, แสลงใจ, โกยแนบ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์