บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Bureau of the Budget

Bureau of the Budget
1. สำนักงบประมาณ
คำศัพท์แนะนำ
equivocally, smell of the lamp, แขกผู้รับเกียรติ, ragtag and bobtail, ปัญญา, retaining wall, staffs, skid, กายวิภาคเปรียบเทียบ, ลอมพอก, kyat, inappropriate, โฉเบ๊, spend, Manx, crumbly, sclerosis, good Gracious, เพาะต้นไม้ขาย, squire, fatefully, สำเภาŽ, adage, Utamaro, Kitagawa, unveil, ไส, เยอะ, ระดูขาว, penult, ปรื่องปราด , expressive, resonate, edify, coronation, แป้งนวล, confessional, บ่งเวลา, เทิ้ม, valueless, schiatic artery, abolitionism, แตงกวา, hurriedly, revise, rummy, สมประดี, ซี่, cut both ways, งูดิน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์