บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Bureau of the Budget

Bureau of the Budget
1. สำนักงบประมาณ
คำศัพท์แนะนำ
แตกฉานซ่านเซ็น, ซ่อมซ่อ, หนอง, syl-, อภิรุมชุมสาย, vexing question, อ่อนน้อม, แขวก, varying, หวานอมขมกลืน, H.S.H., gourmet, quietly, bull-dog, รันทด, proceeding, stubble, องค์การ, ฟ้า, ับไก, through train, withheld, angelic, primary election, cartage, ทนต์, lead-in, bearded, shellfish, quitted, ตามประสงค์, call (bring) to mind, matriculate, cuttle, จองหอง, inquisitorial procedure, มเขื่อง, artery, Galsworthy, John, วกเวียนไปมา, นักเลงหนังสือ, พระทัย, บุษราคัม, provident fund, obtrusiveness, -pathy, iron scraps, อัดแบตเตอรี่, มายใจ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์