บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Basque

Basque (แบ็ซค) n.
1. ชาวเขาพีระนีส ในฝรั่งเศสและสเปน
คำศัพท์แนะนำ
แก่เกินอายุ, บิด, โรงเรียนอนุบาล, product, minus sign, tabulate, installment plan, let off, advertise, kopeck, mechanical brake, ขวัญหนีดีฝ่อ, าดแคลน, boisterous, เช่น, petit bourgeois, กะลาหัว, correlation, โหลงเหลง, rob Peter to pay Paul, theosophic, anniversary, bellows camera, pacify, ค้ำฟ้า, เกลี้ยกล่อม, stock account, หางนกยูง, อั้น, begonia, retro-, taskmaster, hang heavy, ทิศ, อุดหนุน, ditch, spur track, distinguish, shorten, step back, nabob, in a stew, ก้าบ ๆ, ปอ, habitually, brewery, ใบเบิก, regular figure, สะอาด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์