บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Basque

Basque (แบ็ซค) n.
1. ชาวเขาพีระนีส ในฝรั่งเศสและสเปน
คำศัพท์แนะนำ
cocksy, กระเบนดำ, in this respect, ห้องแถว, รกเลี้ยวเคี้ยวคด, tearldom, wart, picture window, dishcloth, ธรรม, pare, etch, foam, sought-after, froth blower, Cypriot, ราศีธนู, ครรไล, The Mikado, inviolable, unarmed, intelligibly, โจมตี, ล่อแหลม, มงคลฤกษ์, auk, wiggle, Augean, ชนม พระธรรม , Verdun, กระติก, heinous, thumbs-down, เดี่ยว, give effect, ก่อ, retardation, apache dance, piggie, adjectival clause, decreasingly, ha'penny, demean, concordantly, scum of humanity, ก้างขวางคอ, house-agent, especially, กรีฑา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์