บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Anne

Anne n.
1. พระนางแอ็น ของอังกฤษ ๑๖๖๕-๑๗๑๔
คำศัพท์แนะนำ
สิงหรา, transience, bloodlessly, tomtit, second fiddle, confession, อัจฉริยะ, เจ้าภาพ, create, wedge, วอน, เสาดั้ง, vocalist, สนามบิน, internationally, eureka, globule, enfranchise, liberator, hydrofoil, cloudburst, diggings, angel, รอดพ้น, helmet, belligerent, fibre, ุ่ม, unruffled, เงื้อมมือ, radiator, เบ้อเร่อ, ้านใกล้เรือนเคียง, creme, ้องพระเมรุ, Balmoral, princess, prognoses, arrest, ไข่แดง, like anything, portcullis, hireling, necropolis, WAAC, chattels, regularize, กาว, engross,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์