บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Anne

Anne n.
1. พระนางแอ็น ของอังกฤษ ๑๖๖๕-๑๗๑๔
คำศัพท์แนะนำ
liturgy, parliament, kingbolt, prudishly, pearly, บาร์เดี่ยว, scone, beloved, disregard, Five Classics, คนนำร่อง, ชะตาดี, three-dimensional, Liaoyang, เผ่นหนี, house of assignation, ปีกของนก, tweeny, trudge, จัตวา, ชะตา, transistor, insinuatingly, tied to his wife's apron string, สวัสติกะ, shuffle on, opacity, bloody, let off, ขานตอบ, โบตั๋น, เล่นเบี้ย, ดีร้าย, อประมาณ, ย้อนกลับ, Russian Revolution, coldfeet, accidentally, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๑, อกอากาศ, vantage point, เลิก, myth, ineffectual, populous, อาสา, huskiness, ชะดีชะร้าย, ประตูออก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์