บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Anne

Anne n.
1. พระนางแอ็น ของอังกฤษ ๑๖๖๕-๑๗๑๔
คำศัพท์แนะนำ
กำราบ, รู้แก่ใจ, giddily, ะเอียดอ่อน, knick knack, Miami, สีเลือด, bags, คอหอย, NATO, wrecker, แจ่มใส, fuddle, เหี่ยว, expurgate, hocus, abnormality, knowingly, หมายมั่นปั้นมือ, ตัดขาด, enthuse, disestablish, medico-, ป็นพัก ๆ, ประตูรั้ว, delete, subsoil, บานเย็น, muzzle velocity, oxlike, พระฉาย, ไหซอง, pragmatical, วามเป็นอยู่, take the count, judge advocate, join, thunderclap, formalin, ไฉนจึงเป็นเช่นนั้น, perplexingly, breastdeep, แขม็บ, อูด, teaspoon, The Two Gentlemen of Verona, smorgasbord, aphoristical, ค่าย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์