บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Adam Smith

Adam Smith
1. ชาวอังกฤษผู้เป็นบิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ๑๗๒๓-๑๗๙๐, ว่าด้วยลักษณะและเหตุแห่งโภคทรัพย์ของชาติ
คำศัพท์แนะนำ
แป้งมี่, ถ้าเขามาเมื่อไร โปรดบอกผมด้วย, Death Railway, mashy, armored car, full stop, ปา, gunnel, reeasoning, believer, colleague, ความสำคัญ, Bessemer steel, silvan, เจ๋อเจ๊อะ, Jill, callously, บิด, overt act, กล่าว, กล้อ, versus, stroke of a pen, จอ, outcrop, กวาดล้าง, straight, irrepressibly, keep (have) in mind, ravelled, ขวับ, gorgeous, cross the Rubicon, soldierly, freezer, economically, capillary tube, หักหาญ, ขี้พยาบาท, บุคลิกภาพ, จอม, theoretically, threepenny, เขย่ง, sensory, reorient, ขี้เหนียว, โป้ปด, peppery,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์