บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Adam Smith

Adam Smith
1. ชาวอังกฤษผู้เป็นบิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ๑๗๒๓-๑๗๙๐, ว่าด้วยลักษณะและเหตุแห่งโภคทรัพย์ของชาติ
คำศัพท์แนะนำ
คู่ครอง, ระทมใจ, บุตรี, ภาพเขียน, unneighborly, diamond dust, พร้อมใจกันหยุดงาน, announcement, ดูรึ, กตา, Red River, rifle, for the life of me, หยาบโลน, ผู้จัดการ, ลินลา, หยอก, dim, ฟังนี่, item, ะมัดระวัง, ผ้าสิบไม้, goose pimples, ภาษีเงินได้, cock-a-hoop, cloister, duck-billed, Y.B., ทวีปออสเตรเลีย, พอง, ถาวร, new blackout, Cain, full binding, พิถีพิถัน, กรุณาก้าวมาทางนี้, estimation, น้ำเชื่อม, predicament, empanel, cooking, ม่เป็นท่า, Dean of the Diplomatic Corps, classified, candied, carbuncle, presumable, แว่ว, ตื่น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์