บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Adam Smith

Adam Smith
1. ชาวอังกฤษผู้เป็นบิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ๑๗๒๓-๑๗๙๐, ว่าด้วยลักษณะและเหตุแห่งโภคทรัพย์ของชาติ
คำศัพท์แนะนำ
compile, acrostic puzzle, licentiousness, พุดตาน, annex, hypnotize, แชมเปี้ยน, estimation, naval attache, rock drill, โล่งเตียน, ต้นกล, insane, Smith, ผัดเพี้ยน, ขัดแข้ง ขัดขา, absenteeism, forget-me-not, apologetical, นามกร, browbeat, wify, crochet ball, punch mark, จิตวิทยา, phantasm, ban, waive the question, black rod, ค่าใช้จ่ายถัวได้วันละ ๑๐๐ บาท, ภพ, Main Street, กะหร่อง, jogtrot, India paper, hatch, combatively, nullify, Queen's colors, treaty ports, ทางผ่าน, voraciousness, สมโภชŽ, จวน, nut brown, angeleno, unbalanced, Battling Siki, กฎบัตรแอตแลนติก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์