บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Adam Smith

Adam Smith
1. ชาวอังกฤษผู้เป็นบิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ๑๗๒๓-๑๗๙๐, ว่าด้วยลักษณะและเหตุแห่งโภคทรัพย์ของชาติ
คำศัพท์แนะนำ
alcoholic, forearm, centaur, millpond, ration card, indemnity rice, ยุงลาย, programme, มนุษยธรรม, laundry, runlet, อนินทรีย์, สุดหนทาง, Trafalgar, match-lock, พื้นเสีย, polyester, อีก๋อย, unctuousness, มโนห์รา, วง, rear guard, walking stick, ผ้าจีบ, หลีกเลี่ยง, monopolist, calumniation, ส้วมซึม, ตื่น, countryman, good afternoon, คุ้มคลั่ง, prefectoral, manhole, oligarchy, unsavory, awnless, เมื่อไม่นานมานัก, peninsular, toe-in, Big Ben, toothsome, interrupt, coif, roll call, printed circuit, เจียมตัว, burin, charitably,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์