บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Adam Smith

Adam Smith
1. ชาวอังกฤษผู้เป็นบิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ๑๗๒๓-๑๗๙๐, ว่าด้วยลักษณะและเหตุแห่งโภคทรัพย์ของชาติ
คำศัพท์แนะนำ
suspended sentence, undue, ชโลทร, สกัด, เล็กน้อย, witty, sea holly, shrewishly, หอมชื่นใจ, iteration, cathay, beggar-my-neighbor, promulgate, deprive, Eden, ถานกงสุล, มนต์, socialistically, chant praise, เคมีภัณฑ์, หน่วยดับเพลิง, ยกฟ้อง, ไม้สั้นไม้ยาว, publicist, micaceous, กระจุ๋งกระจิ๋ง, sty, interestedly, แช่, steadfastness, speed limit, เดิน, missis, cotton mill, lodestone, weald, กระโดกกระเดก, ร้านค้า, กลางคัน, pyx, ทรงยินดี, แร่ง, regimental combat team, undersold, purlin, genera, คร่าว, หายใจเข้า, legitimation,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์