บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Adam Smith

Adam Smith
1. ชาวอังกฤษผู้เป็นบิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ๑๗๒๓-๑๗๙๐, ว่าด้วยลักษณะและเหตุแห่งโภคทรัพย์ของชาติ
คำศัพท์แนะนำ
turn topsy-turvy, superphosphate, ask for, ไพล, มีค่าควรแก่การจดจำ, จำปีแขก, ขมา, รวมพวก, pull, นับแต่, ผ้า, earnestly, proprietorship, hog-nosed badger, at, whitish, redolent, farthest, delinquent, republic, ดื้อ, admission, axial, discountenance, กรูด, sword, จ่อ, sedge, lynch law, กระสา, กำพืด, Tokyo, ส้มโอ, กำแหง, จ่านายสิบโท, Jacobin, อกแซก, พิธี, ระเงา, white ensign, จริง, ่งเสริม, coefficient of expansion, overstay, บำเรอ, ิม, ลู่, dwarfish, ระหว่าง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์