บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Adam Smith

Adam Smith
1. ชาวอังกฤษผู้เป็นบิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ๑๗๒๓-๑๗๙๐, ว่าด้วยลักษณะและเหตุแห่งโภคทรัพย์ของชาติ
คำศัพท์แนะนำ
tourer, เดือยไก่, เยอะ, large, podgy, prioress, ungentlemanly, ักด้ามพร้าด้วยหัวเข่า, bishop archbishopric, พิกุลทอง, load, ศากยมุนี, leavetaking, สมุลแว้ง, คร้ามอยู่ครัน ๆ, แนะนำ, frown, vocalize, wand, mettle, สปริง, model airplane, domineering, โชก, ลงใจ, brute, dogma, รากฎการณ์, สูตรเคมี, poultice, หายาก, lubberly, sarong, ripping bar, -on, tallyman, bow compass, cockles of the heart, intercollegiate, เจ้าสัว, หีบห่อรุงรัง, hedge sparrow, ขันธ์, เข้าข้าง, ยกยอ, กักขฬะ, pandemic, primrose path, snow,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์