บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Adam Smith

Adam Smith
1. ชาวอังกฤษผู้เป็นบิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ๑๗๒๓-๑๗๙๐, ว่าด้วยลักษณะและเหตุแห่งโภคทรัพย์ของชาติ
คำศัพท์แนะนำ
inattentiveness, ดุลภาค, Cinderella, poke fun at, pot valiant, unequivocally, complaining, ัดเยียด, galvanic battery, กระปุ่มกระป่ำ, vassal state, 'cause, home rule, ตะแหลนแป๋น, game law, ของสดคาว, franc, slavish, Norwegian, northwest, tonneau wind-shield, knock-knees, deflector, deployment, อัคคีภัย, called to the bar, seven, หลายปีดีดัก, blackboard, รวงผึ้ง, prunella, แจ้งความมายัง, ท้าย, เสลด, boatful, แท่นพิมพ์, ้า, แอ้งแม้ง, world-weary, ราชคฤห์, forgive and forget, notification, อธิกวาร, เบี้ยเดินทาง, soft water, habitually, collision bulkhead, Q.M.G., งโทษ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์