บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Adam Smith

Adam Smith
1. ชาวอังกฤษผู้เป็นบิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ๑๗๒๓-๑๗๙๐, ว่าด้วยลักษณะและเหตุแห่งโภคทรัพย์ของชาติ
คำศัพท์แนะนำ
cattle run, กีฬา, life span, Ho Chi-minh, frillies, ringworm, ไฟดับลง ฉะนั้น เราจึงไปนอน, see service, lushy, หาบ, candle-ends, อ.ก.พ., เรือโบต, คดในข้อ งอในกระดูก, skip, ผ้าลินิน, caloric, days of the week, Satyagraha, หล่ม, shipwright, อมสี, กา, กุญแจปากตาย, says you, at odds, blubber, กุกุธภัณฑ์, married life, หนำ, lobby, Indian corn, husk, บัดสี, เลือกเนื้อเชื้อสาย, funnyman, สัตบุรุษ, southwards, sun, pedicab, Treaty of Amiens, สมุหราชองครักษ์, sudden, investor, ตามัว, asthmatic cough, เมืองไทย, แรกเริ่ม, ร่าย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์