บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Adam Smith

Adam Smith
1. ชาวอังกฤษผู้เป็นบิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ๑๗๒๓-๑๗๙๐, ว่าด้วยลักษณะและเหตุแห่งโภคทรัพย์ของชาติ
คำศัพท์แนะนำ
vehicular, swaggeringly, Morpheus, recur, pertinacious, -limbed, take liberties, ตรู่, พันจ่าเอก, เข้าที่, ซึมกะทือ, damned, schematic, interallied, frost, ที่เล่น, ผ้าไหว้, grid roller, ับระบำ, แปลก, สัมผัสมือ, monosyllable, cost accounting, bolt upright, conviction, งานฉลอง, Mesopotamia, ิงกั้นกาง, vertical linearity, เครื่องสำอาง, diametrical, สวนครัว, เสี่ยงอันตราย, Perlis, พ้น, piccaninny, discomfit, Boston Tea Party, เดา, stockiness, impractical, whip-tailed, uphill, บอกให้เขาไปให้พ้น, ดั้นเมฆ, discard, pipe fitting, in all probability, circumference,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์