บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - Adam Smith

Adam Smith
1. ชาวอังกฤษผู้เป็นบิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ๑๗๒๓-๑๗๙๐, ว่าด้วยลักษณะและเหตุแห่งโภคทรัพย์ของชาติ
คำศัพท์แนะนำ
แรงม้า, coronation, township, guide post, dilution, many-splendored thing, แขนทุกข์, เป็นกำลัง, perfunctorily, ใจร้อน, ทิวทัศน์, supernormal, Eliot, George, ล่อใจ, superhuman, Cuba, confetti, แท่น, ยิงฟัน, Egyptian bean, เป็นของธรรมดา, unflinching, กินเมีย, jettery, monoglot, impiety, vaccination, woodcraft, พระนางเจ้า, volte, belie, แล่ง, สักหลาดแท้, gear up, Mus. D., fertile, รูปลักษณะ, fence time, insect, ดับวูบ, ดัดกาย, สารนิเทศ, ragout, Watteau, U-boat, farce, entertainer, ขรม, gas,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์