บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -wright

-wright (ไรท)
1. แปลว่า ช่างหรือนัก, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
the See of Rome, โขยง, concessionaire, madly, beekeeper, ประชดประชัน, เจ้าเหนือหัว, wify, diary, stroke, Australasia, silver tongue, old-timer, political economy, จ๋อง, methylated spirit, flimsy, pluralism, impregnability, surlily, กำนัล, Thailand, Linne, innovator, หาพบ, Sapphic vice, John-o'-Groats, เศษสามส่วนห้า, Arthurian tales, พาณิชย์, yule, pagoda, escutcheon, baptism, ข้าวเปลือก, หมาย, ้วงโสน, give the wall to, sleight, duress, bookish, barometer, ping, ladder, ตั้ว, ชาวประมง, mislay, let, educable,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์