บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -wright

-wright (ไรท)
1. แปลว่า ช่างหรือนัก, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
เข้าสนับ, รำไร, ห่าน, สุธาหาร, physical, vibration, ป้องกัน, ทา, think, ผู้ทำการขนส่งสาธารณะ, ทำร้าย, potshot, จองเวร, ถนน, priest, จำเป็น, saw gate, สหภาพแรงงาน, หนา, เผล่, brotherhood, สามล้อเครื่อง, ตนุ, darky, 's blood, ขาหยั่ง, โอบอ้อมอารี, ผู้ฟัง, hedgeborn, D.D., enactment, Amundsen, still-room, ต่อ, กระรอก, revenue code, Hindenburg, สำนึก, tracing, fossilized, าบน้ำ, scullery maid, arrant, whoa, Chinese lantern, ไม่อย่างนั้น, ตะครั่นตะครอ, กำกับ, นิรมิต,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์