บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -wright

-wright (ไรท)
1. แปลว่า ช่างหรือนัก, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
cash register, piratic, jemmy, ชื่นบาน, repudiate, ดั้ง, compensator, medallion, occident, planetoid, cried, energize, คบชู้สู่ชาย, สมุดฉีก, cohesive, tactical unit, sponge cucumber, syndicate, permanent, equi-, verdict, third estate, revolutionist, ค่าจ้าง, zigzag, whosesoever, สามี, matte, ถว, rejoin, น้องน้อย, สมาสนาม, เหาะ, leave in the lurch (the cold), challenger, commentator, เปลวไฟ, เหนื่อยกะปลกกะเปลี้ย, vertigo, small capitals, เจ้าแผ่นดิน, mannish, cameleer, ข้อข้องใจ, sheepishly, กลองทัด, wolframite, เฮ, เสียดท้อง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์