บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -wright

-wright (ไรท)
1. แปลว่า ช่างหรือนัก, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
ลม, มอ, ริม, hot foot, damp, Rotary Club, revenue stamp, sine qua non, anyone, foreskin, ใส่หน้า, บิดตะกูด, stomachache, ผลุบ ๆ โผล่ ๆ, Ulysses, severely, language of signs, contemporaneously, envoy extraordinary and minister plenipotentiary, รากตึก, juristic act, ปรองดอง, F.A.N.Y., ครก, requirement, ablaze, chaulmugra, สัมภาษณ์, news commetator, football, วิกล, gangster, smoothen, chrysanthemum, อาศรม, ิธีกร, site value, อุตสาหกรรมทำเครื่องกระป๋อง, precipitately, garlic, filthiness, meadow, นอกจาก, thoughtfulness, cobwebby, Wee Free, คร้าม, อัยกา, vainglory,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์