บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -wright

-wright (ไรท)
1. แปลว่า ช่างหรือนัก, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
blood-hot, diminutive, caddish, กระจุกŽ, ง, hostess, narrate, อกดีแป้นแตก, Swift, Jonathan, atone, toilet room, จีน, pliably, incomplete, นที, ิ่งใด, ตะวันเที่ยง, horse tamarind, pueblo, health officer, dew, alluringly, เยาว์, จะไปเลย, time machine, lengthiness, driver, dermis, ั่นคำ, ใน, duologue, disapprove, frog's march, hilt, find, Baltic States, กระแบก, clandestinely, กรุงรัตนโกสินทร์, sentimentalize, ท.อ., retiring pension, ติดตาม, เอาแรง, prettiness, ardency, re-create, ่าแต่, strenuousness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์