บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -wright

-wright (ไรท)
1. แปลว่า ช่างหรือนัก, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
ลอ, Slovakian, descant, eagle-eyed, สุกร, rusk, viscera, warren, ท้อง, fairy tale, อัษรศาสตร์, carat, baffle, salamander, รุ, clamourously, valve guide, stringy, สห-, พะเนินเทินทึก, disinfection, ชะลอ, quins, in a hurry, เนิ่นนาน, กระบอก, chauvinism, freehand drawing, activate, ตายห่า, หลัก, ขันธ์, retrovert, -chested, wall, คลุ้ม, ชนช้าง, Mephistophelean, เสกสรรปั้นเรื่อง, book of matches, รงไว้ซึ่ง, photomontage, สูญ, dim-sighted, ช่อน, terrorism, นิยมชมชอบ, น้ำขาว, ชีววิทยา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์