บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -wright

-wright (ไรท)
1. แปลว่า ช่างหรือนัก, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
จูบปาก, ballistic, หวงแหน, การ, timorously, landward, หมาใน, clobber, ถูกต้อง, โทรศัพท์, morale, พระบรมวงศ์, hoodlum, a good few, mispronounce, Massacre of St. Bartholomew, Throgmorton Street, กระทบกระแทก, much in little, proud flesh, ผ่า, spur, Dogger Bank, จิ้ม, baker, ยุ, Goth, prediction, construct, เลี้ยงต้อย, unasked, heavy water heavy-laden, กุ, carambola, euphonious, alternatively, highminded, trammel, ญาติ, notice, embroidery frame, ศาสตราจารย์, waspishness, Vandyke beard, insensibly, longitudinal section, dissuasive, กถนนราคา, seepage,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์