บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -wright

-wright (ไรท)
1. แปลว่า ช่างหรือนัก, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
uncountable, ใบส่งของ, proficiently, ปอแก้ว, genuinely, สร้อยทอง, animal husbandry, apple brandy, eatables, กระดาษปรู๊ฟ, poppy, meditation, pushing, waders, East Side, antler, garrison town, saturnine, Haydn, เอียง, Polaris, ขึ้นใจ, lady's man, มอบ, weather-bound, washing leather, Vedanga, daringly, Penelope, ัดตั้ง, discord, thermit, garment, morrow, muffin, รรณนาโวหาร, chin rest, toe-kissing, lady of the night, Morse, ฮือ, forearm, garishly, Anglo-Saxon, fo'c'sle, welsher, importance, แนะนำ, ินใจ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์