บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - -wright

-wright (ไรท)
1. แปลว่า ช่างหรือนัก, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
ตะไคร่, objectionably, in the black, ่วน, menopause, suitings, converter, notable, pro tempore, solitude, orography, learned, drillings, ดอกไม้, แข่งขันฟุตบอล, สนุกสนาน, เต็ง, งาลั่ว, Serene Highness, exemplarily, มะละกา, misinformed, look over, pair, barman, face-lifting, ั้น, เจ้าเมือง, Lowell, คณะวิทยาศาสตร์, writhe, question mark, สำรอก, กระทู้, allowable, challenge cup, granulation, prod, Amazonian, earflap, ไทยทาน, running knot, เปี๊ยก, กุฏฐัง, สกัด, embryo, ตกดึก, smoke-box, พืชพันธุ์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์